Despre noi

Protoieria Ilfov Sud a luat fiinţă conform Temei 1650/2005, la data de 01 martie 2006, prin împărţirea fostei Protoierii a Judeţului Ilfov: în Nord şi Sud.

Până la acea dată Protoieria Ilfov era compusă din 97 de parohii şi 8 mănăstiri cu un total de 456 de posturi în schemă.

Actualmente, Protoieria noastră are un număr de 62 de parohii şi 4 mănăstiri, cu un personal de 329 de posturi.

Cancelaria Protoieriei Sud are următorul personal: protoiereu, economist, asistent-social, secretar-casier şi un magazioner.

Din data de 01 iulie 2007 sediul Protoieriei a fost mutat cu binecuvântarea Patriarhului Teoctist, din Bucureşti, str.Olimpului nr.17, sect.4, în oraşul Popeşti-Leordeni, str.Breaza nr.36, în casa parohială a bisericii „Sfinţii Voievozi” Leordeni.

Actualmente, Protoieria funcţionează în oraşul Popeşti-Leordeni, str.Domniţa Bălaşa nr.47A, într-un sediu nou, ridicat prin grija Consiliului Judeţean Ilfov şi al Primăriei Popeşti-Leordeni, pe un teren pus la dispoziţie de Parohia „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil” Leordeni.

În cuprinsul Protoieriei îşi desfăşoară activitatea 9 centre sociale, 5 cercuri pastorale,cu acces la internet.

În Protoieria noastră avem preoţi la Spitalul de psihiatrie „Domniţa Bălaşa”, com.Cernica şi Spitalul Judeţean Ilfov; la Centrul de plasament HIV Vidra, la Penitenciarul şi Spitalul Jilava, la cimitirul Pantelimon II şi la unităţile militare de la Clinceni şi Chitila.

În decursul anilor ne-am implicat în buna administrare a Protoieriei şi a parohiilor din subordine având alături, cu voia lui Dumnezeu, preoţii parohi şi consiliile parohiale, rezultatele fiind pe măsura strădaniilor noastre.