Despre noi

Protoieria Ilfov Sud a luat fiinţă urmare Temei Nr. 1.650 / 2005 al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Sectorul Administrativ Bisericesc, începând cu data de 1 martie 2006, prin împărţirea fostei Protoierii a Judeţului Ilfov în Nord şi Sud.

Până la acea dată, Protoieria Ilfov era compusă din 97 de parohii şi 8 mănăstiri, cu un total de 456 de posturi în schemă.

Actualmente, Protoieria noastră are un număr de 75 de parohii şi 3 mănăstiri și 1 schit, cu un număr total de 271 de posturi.

Cancelaria Protoieriei Sud are următoarea componență: protoiereu, secretar, economist, inspector resurse umane, casier, inspector SSM, magaziner și îngrijitor.

Din data de 01 iulie 2007, sediul Protoieriei a fost mutat, cu binecuvântarea Patriarhului Teoctist, din Bucureşti, Str. Olimpului nr. 17, sect.4, în Oraşul Popeşti – Leordeni, Str. Breaza Nr. 36, în casa parohială a bisericii „Sfinţii Voievozi” a Parohiei Leordeni.

Actualmente, Protoieria funcţionează în Oraşul Popeşti-Leordeni, Str. Domniţa Bălaşa Nr. 47A, într-un sediu nou, ridicat prin grija Consiliului Judeţean Ilfov şi al Primăriei Orașului Popeşti – Leordeni, pe un teren pus la dispoziţie de Parohia „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil” – Leordeni.

În cuprinsul Protoieriei îşi desfăşoară activitatea 9 centre sociale, 5 cercuri pastorale, cu acces la internet.

În Protoieria noastră sunt încadrați preoți de caritate la Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” din localitatea Bălăceanca, com. Cernica şi la Spitalul Judeţean Ilfov, la Centrul de plasament HIV – Vidra, la Penitenciarul Jilava şi la Spitalul Penitenciar Jilava, la Cimitirul Pantelimon II şi la unităţile militare de la Pantelimon şi Chitila.

În decursul anilor ne-am implicat în buna administrare a Protoieriei şi a parohiilor din subordine având alături, cu voia lui Dumnezeu, preoţii parohi şi consiliile parohiale, rezultatele fiind pe măsura strădaniilor noastre.