SCHITUL ”SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL” – GĂNEASA

Pe malul lacului Găneasa, vis-á-vis de pădurea Pustnicu, la doar trei kilometri de Mănăstirea Pasărea, se află un schit de maici, închinat Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Schitul a luat fiinţă cu voia lui Dumnezeu şi prin generozitatea unei familii creştine – Sorin şi Mihaela Marin – care se hotărăşte pentru construirea unei biserici prin osteneala proprie. Astfel în 1995, cu binecuvântarea Patriarhului Teoctist, începe înălţarea sfântului locaş care va fi terminat patru ani mai târziu şi sfinţit la 13 noiembrie 1999.

Biserica a fost concepută în stil brâncovenesc după proiectul arhitectului Vladimir Popov, care a reuşit prin proporţiile echilibrate să-i dăruiască bisericii o acustică remarcabilă.

În anul 2000, biserica şi casa alăturată au fost transformate în schit prin mutarea aici a unei maici din Mănăstirea Pasărea, fosta egumenă, monahia Hristofora Măciucă.

În anul următor clădirea a fost supraetajată, construindu-se totodată şi trapeza octogonală.

Catapeteasma şi mozaicurile exterioare, care împodobesc biserica din anul 2001, poartă semnătura profesorului Ion Achiţenie.

Vitraliile ce înfăţişează sfinţi români sau sfinţi cu moaşte la noi în ţară au fost realizate de Iosif Cadar în anii 2002-2003.

Pictura de inspiraţie bizantină, în frescă, a fost începută în anul 2006 sub conducerea pictorului bisericesc Alexandru Nicolau şi s-a finalizat în anul 2008.

Întregul ansamblu îmbină armonios tradiţia arhitecturii bisericeşti româneşti şi gândirea modernă.