PAROHIA PANTELIMON II

Parohia Pantelimon II cu hramurile „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și „Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul” este situată în județul Ilfov ( Strada Vișinilor, nr. 24, Oraș Pantelimon) în zona de nord-est a Capitalei, la periferia orașului Pantelimon, fiind mărginită în partea de nord de Parohia Dobroiești, în partea de est de Parohia Pantelimon III, în partea de sud de Parohia „Sfântul Nicolae”-Pantelimon Sat, iar în partea de vest de Lacul Pantelimon. Odată cu dezvoltarea economică generală de după anul 2010, orașul Pantelimon din apropierea cetății Bucureștilor a cunoscut o reală evoluție, fiind construite multe locuințe. Inițial, actuala localitate Pantelimon s-a numit „Obilești”, iar mai târziu „Florești”. După ce, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, domnitorul Țării Românești, Grigorie Ghica al II-lea (1735-1750), a construit o mănăstire și un spital pe o insulă din lacul aflat în vecinătate, locul a început să fie numit „Pantelimon”. Ca semn al milei lui Dumnezeu față de acest loc, în data de 23 septembrie 1750, domnitorul Grigorie a reușit să dăruiască mănăstirii o parte însemnată din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon (brațul drept), pe care le-a adus din Grecia. O parte din vechiul sat a fost inclusă în municipiul București, iar restul, devenit oraș în anul 2005, a continuat să se extindă către nord, unde oamenii cultivau livezi (de unde și numele stăzilor: Viilor, Vișinilor, Cireșilor, Caișilor etc.) zonă în care a luat ființă și Parohia Pantelimon II. Orașul este integrat din punct de vedere economic în București, în Pantelimon funcționând însă și unele firme, active mai ales în industria alimentară. Este traversat de două axe principale de transport rutier, DN 3 și centura Bucureștiului, dar și de calea ferată București-Constanța. Dintre orașele județului Ilfov, Pantelimonul este cel mai întins ca suprafață și al doilea ca populație, după Voluntari.

Parohia a fost înființată prin Hotărârea Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor în ședința sa din data de 5 aprilie 2011, în localitatea Pantelimon, prin desprinderea unui sector pastoral din cadrul Parohiei ,,Sfântul Nicolae”-Pantelimon Sat. Ulterior, prin decizia nr. 90/2011, dată în Reședința Patriarhală din București la data de 20 mai 2011, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a numit în funcția de preot paroh la Parohia Pantelimon II pe Paraschivoiu Iulian. La data de 3 decembrie 2011, o comisie a Centrului Eparhial, împreună cu Preacucernicul Părinte Protoiereu Romică Macovei, a procedat la arondarea parohiei. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu bunăvoința domnului Marian Ivan, primarul orașului Pantelimon, și a membrilor Consiliului Local, a fost oferit un teren în suprafață de 1119 mp, situat pe strada Vișinilor, la numărul 24, cu destinația construirii unei biserici parohiale. Pe data de 16 iunie 2016, a fost sfințit paraclisul din lemn cu hramurile „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și „Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul”, de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Până la momentul respectiv, locuitorii zonei beneficiau de serviciile religioase ale bisericii Parohiei „Sfântul Nicolae”-Pantelimon Sat.

În data de 20 iunie 2016, a fost numit ca preot coslujitor Daniel Novac, numit ca preot paroh în data de 1 octombrie 2017. În anul 2018, a fost extins paraclisul din lemn prin adăugarea unui pridvor și a unui altar, au fost construite 3 grupuri sanitare, o capelă mortuară și o sală de mese. În anul 2020, acestora li s-a adăugat un altar de vară. În decembrie 2018, în urma vacantării postului II de preot, a fost numit preot coslujitor George Florentin Sandu. Pe data de 17 noiembrie 2019, a fost sfințit locul pentru noua biserică parohială cu hramurile „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și „Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul”, paroh fiind preotul Daniel Novac. Autorizația de construcție a fost acordată În august 2020 a fost obținută autorizația de construire a unei biserici parohiale din zid (nr. 258/18.08.2020), pe baza proiectului arhitectonic întocmit de Șerban Popa și a proiectului de rezistență întocmit de inginerul Mădălin Voica. Lucrările efective de construcție a bisericii au început pe 12 iulie 2021. În momentul de față se execută lucrări de infrastructură până la cota +_0,00 a bisericii.

Biserica va fi edificată pe un plan cruciform, înscris într-un dreptunghi cu laturile de 16+17 m, cu demisol pe toată suprafața construibilă. Construcția va fi executată din beton armat, placată cu cărămidă atât la interior, cât și la exterior. Stilul arhitectonic predominant este cel propriu bisericilor românești. În momentul de față, se dorește finalizarea lucrărilor de rezistență până la cota +_0,00.

Șirul preoţilor slujitori: Iulian Paraschivoiu (2011-1018), Daniel Novac (din 2016, actualul paroh), George Florentin Sandu (din 2018). Cântăreți: Bîrcă Marius Cristian, Stanciu Teodor Costel (actualmente Pr. Diac. Teodor Constantin Stanciu de la Parohia Chitila), Negruț Ioan. Epitrop: Surdu Stelian.

Pe lângă programul liturgic și administrativ, Parohia Pantelimon II încearcă să inițieze o serie de noi programe de natură pastoral-misionară, culturală și filantropică. În fiecare săptămână se desfășoară câte o cateheză. În fiecare duminică și în sărbători, li se oferă, în regim de cantină, câte o masă caldă celor nevoiași. În cele patru mari posturi de peste ani se organizează colecte de haine și alimente, pe care delegații parohiei le distribuie persoanelor aflate în lipsă, din diverse zone ale țării.