PAROHIA ”SFÂNTUL GHEORGHE” – CERNICA

Biserica cu hramul Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, din satul Poşta, Comuna Cernica, construită prin strădania Pr. Stan Alexandru şi a obştei, din dorinţa de a avea un locaş de cult care să aparţină şi să deservească pe locuitorii satului, la data de 5 septembrie 1991 a început a se zidi, fiind pusă piatra de temelie, şi a fost terminată la data de 21 septembrie 1993, moment în care a fost sfinţită de P. S. Roman Ialomiţeanul.

Din anul sfinţirii 1993, aceasta a fost filie a parohiei Bălăceanca până în anul 2002, când a dobândit statut propriu de funcţionare. Şi dacă până în anul 2002, părintele din satul Bălăceanca venea o dată pe lună pentru a săvârşii Sfânta Liturghie şi în satul Poşta, din acest an a fost numit preot Guţea Iustinian care să slujească la fiecare sărbătoare şi să răspundă nevoilor spirituale ale credincioşilor.

La această sfântă biserică s-au realizat mai multe lucrări de îmbunătăţire, începând de la faţada bisericii, care, iniţial, avea pictaţi la intrare pe exterior Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel de-o parte şi de alta a  intrării, dar din cauza interperiilor aceste picturi au fost şterse şi greu se mai puteau distinge reprezentările sfinţilor, de aceea s-au lucrat două plăci de mozaic cu Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel care au fost încorporate în pereţii faţadei bisericii. De asemenea toată biserica a fost revopsită pe exterior cu vopsea albă, s-a construit şi un puţ care să ajute nevoilor de apă spre săvârşirea cultului şi stăvilirea setei drumeţilor şi credincioşilor.

Tot din 2002, cu participarea credincioşilor cu dragoste faţă de biserică, s-a împrejmuit cu gard sfântul locaş şi cu ajutorul d-lui primar Gelu Apostol şi al Primăriei s-a schimbat gardul de la intrare în curtea bisericii şi s-a făcut o alee până la intrare în sfânta biserică, împodobită de o parte şi de alta de către credincioşi cu flori.

Cu ajutorul lui Dumnezeu din anul 2007, s-a început zidirea unei noi biserici cu hramul  Sfântul Mare Mucenic Gheorghe , purtătorul de biruinţă, cu sprijinul d-lui primar Gelu Apostol. Aceasta, în momentul de faţă, a fost ridicată şi urmează să fie pictată ca mai apoi fiind sfinţită să se înceapă a se săvârşi sfintele slujbe.

Nevoia unui nou locaş de cult a venit din dorinţa ca arhitectonica să păstreze tradiţiile bizantine deoarece biserica veche a fost zidită mai mult cu dorinţa şi sudoarea credincioşilor, care nu au avut şi multe cunoştinţe arhitectonice.