PAROHIA ”SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” – BRAGADIRU

ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Orașul este așezat în partea de sud-vest a județului, la sud-vest de București, pe malurile râului Ciorogârla. Cinci obiective din orașul Bragadiru sunt incluse în Lista monumentelor istorice din județul Ilfov. Patru dintre ele sunt situri arheologice — cel de „La Moară”, de la „Stația de Epurare”, altul pe malul stâng al Ciorogârlei lângă cărămidărie și altul tot pe malul stâng al Ciorogârlei, la 1 km aval de șoseaua națională. Al cincilea este monumentul ce folosește elemente din crucea comemorativă ridicată în memoria victimelor Primului Război Mondial. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Bragadiru purta numele de Bragadiru-Bulgaru, fiind o comună rurală din componența plășii Sabarul din județul Ilfov, comună formată din satele Bragadiru, Bulgarul și Cornetu-Glogoveanu, totalizând 1061 de locuitori și 187 de case. În 1925, comuna purta numele de Bragadiru, făcând parte din plasa Domnești a aceluiași județ și fiind formată din satele Bragadiru, Bulgaru și Lupeasca, cu o populație de 1499 de locuitori.În 1950, comuna a fost inclusă în raionul V.I. Lenin al orașului republican București, când a devenit comună suburbană a municipiului București, formată doar din satul Bragadiru (satul Bulgaru a fost desființat cu această ocazie și inclus în satul Bragadiru). În 1981, comuna Bragadiru a fost arondată Sectorului Agricol Ilfov aflat în subordinea municipiului București, sector devenit în 1997 județul Ilfov. În 2005, comuna Bragadiru a fost declarată oraș. Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Bragadiru se ridică la 15.329 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 8.165 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (90,8%), cu o minoritate de romi (1,75%). Pentru 6,8% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (90,75%). Pentru 6,87% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Parohia Sfântul Apostol Andrei din Bragadiru este o parohie tânără, înfiinţată în anul 2008, prin strădaniile preotului paroh Nicolae Dorin Gheorghe, care, începând cu anul 2007, s-a îngrijit ca terenul actual, în suprafaţă de 1.315 mp, să fie donat Arhiepiscopiei Bucureştilor, urmând ca mai apoi, în 2008, la data de 10 mai, să înceapă lucrările de construire a bisericii din lemn cu hramul Sfântului Apostol Andrei.La data de 30 noiembrie 2008, biserica a fost sfinţită de către PC Părinte Protoiereu Macovei Romica, înconjurat de un sobor de preoţi din vecinătatea parohiei, având binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Lângă biserica de lemn s-a înălţat o frumoasă clopotniţă cu 3 clopote, care în zile de sărbătoare cheamă din ce în ce mai mulţi creştini la sfintele slujbe. Biserica actuală este de lemn. Pictura din biserică este în stil bizantin, conform Sfintelor Canoane ale Bisericii. [PISANIA] „Cu vrerea Tatălui, cu binecuvântarea Fiului și cu Pogorârea Sfântului Duh, înălțatu-s-a acest Sfânt Lăcaș cu Hramul Sfântul Apostol Andrei și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla între anii 2008 – 2011. Lucrările au început cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist și au continuat până la desăvârșirea lor sub părinteasca păstorire a Preafericirii Sale DANIEL, Patriarhul BOR. Pământul pe care s-a înălțat acest sfânt locas a fost donat de către domnii Haliu Niculae si Radu Traian. Ajutorul necesar efificării acestei biserici a constat ăn implicarea mai multor credincioși, a domnului Vasile Cimpoeru, a Consiliului Județean Ilfov, care a suportat cheltuielile lucrărilor de pictură executate de pictorița Anton Lăcrămioara. Târnosirea s-a făcut in ziua de 15 mai 2011 de către P.S. Varsanufie Prahoveanul, înconjurat de un ales sobor de preoți. Toate acestea s-au făcut spre slava lui Dumnezeun și a Sfintei Sale Biserici, sub păstoriera preotului paroh Dorin Gheorghe Nicolae cu familia sa. AMIN!”. În interiorul bisericii găsim o catapeteasmă superbă din lemn de stejar sculptat, împodobită cu icoane pictate pe lemn de tei, străni executate de același sculptor. [PICTURA] Pictura bisericii a fost executată în tehnica tempera, stil bizantin, de către pictorița Anton Lăcrămioara în anul 2010 [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII]  Din punct de vedere arhitectural, biserica are planul de bază în formă de navă  necompartimentată, cu o turlă deschisă din care Hristos Pantocrator binecuvintează pe toți cei care intră și se roagă .Lungimea bisericii este de 21 m, lăţimea în naos de 8,50m şi înălţimea până în vârful turlei este de 12,40 m.
Parohia Sfântul Apostol Andrei desfăşoară un program de parteneriat cu grădinița „Piticii nostri” din localitate, pentru apropierea copiilor de viaţa religioasă a bisericii.

Biserica dispune şi de o mică bibliotecă creştină, spre întâmpinarea nevoilor credincioşilor de a se îmbogăţi sufleteşte din tezaurul Ortodoxiei. [ANEXE] În prezent sunt în curs de demarare lucrările de construire a Capelei parohiale, Cancelariei parohiale și lumânărarul parohial. [OBIECTE DE CULT VECHI, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Parohia nu deține astfel de obiecte, icoane sau cărți. [ȘIRUL PREOȚILOR] Din anul 2000 până in prezent slujește același preot paroh, în persoana părintelui Dorin Nicolae Gheorghe.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE] În cadrul programului liturgic al parohiei noastre, predica ocupă un rol însemnat, aceasta fiind atât un mijloc important de propovăduire a Evangheliei,  cât şi un bun prilej de instruire şi formare a credincioşilor. În afara duminicilor şi sărbătorilor, se dau sfaturi duhovniceşti în cadrul cuvântărilor săptămânale de la slujba Sf. Maslu şi a Acatistului. Cateheza este un alt moment de întâlnire cu tinerii credincioşi ai parohiei, unde sunt propuse teme teologice diverse şi de actualitate. Parohia sprijină periodic familiile nevoiaşe din cuprinsul ei, precum şi pe alţi credincioşi care participă la sfintele slujbe, care au dificultăţi şi solicit ajutor. De asemenea, preotul slujitor acordă asistenţă religioasă şi ajutor material copiilor cu dizabilităţi din casa de copii a Fundaţiei Motivation. În cazurile medicale grave parohia oferă ajutor financiar pentru intervenţii chirurgicale şi procurarea de medicamente. Cu ocazia marilor sărbători creştine, precum şi a hramului bisericii, sunt ajutate familiile nevoiaşe din cuprinsul parohiei, prin oferirea  unor pachete cu alimente. Totodată, sunt sprijiniţi tinerii care doresc să-şi continue studiile şi au posibilităţi materiale reduse.

DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] Sfântul Apostol Andrei[ [ADRESA] Str. Speranţei nr.52 – 54, com. Bragadiru, jud. Ilfov.