PAROHIA PASĂREA

ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohiaeste situată în satul Pasarea, comuna Brănești, județul Ilfov, la aproximativ 21,5 Km de centrul Bucureștiului. Pasărea (în trecut Burdușani) se află pe malul stâng al râului Pasărea în amonte și la nord de localitatea de reședință a comunei Brănești. Primele așezări datează din anul 1813, an în care a luat ființă Mânăstirea Pasărea. Denumirea satului vine de la numele Mânăstirii și moșiei Pasărea pe care s-au așezat primii clăcași. La împroprietărirea din 1864, satul avea 55 de case, 20 de locuitori fruntași, 17 mijlocași și 4 pălmași, împroprietăriți cu 223 ha teren arabil. În anul 1898 erau 343 de locuitori cu 250 ha, iar satul poseda 820 ha teren (600 ha pădure și 220 ha arabil) și avea o biserică, o școală cu 61 elevi și aparținea de comuna Piteasca-Pasărea. În anii 1950-1960 făcea parte din Raionul 23 August al orașului republican București. În urma reformei administrative din 1968, satul Pasărea trece la comuna Brănești din județul Ilfov, județ care în 1981 este numit Sectorul Agricol Ilfov, iar din 1998 din nou județul Ilfov. Parohia Pasărea, cu hramul bisericii „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” s-a înfiinţat la 1 ianuarie 2015 prin desprinderea din Parohia Piteasca-Pasărea, titulatură păstrată după fosta comună cu aceeaşi denumire, conform Temeiului nr.12925/11.11.2014 al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Deşi comunitatea era redusă numeric şi se afla în vecinătatea Mânăstirii Pasărea, obştea satului, în frunte cu principalul ctitor, Ilie, hotăreşte ridicarea unei biserici în vatra satului pentru nevoile duhovniceşti. Astfel, prin strădaniile credincioşilor, biserica a fost ridicată din temelii şi târnosită pe 20 iulie 1848, în ziua Sfântului Ilie, căruia i-a fost închinat hramul. Biserica a fost construită din cărămidă, în formă de navă, cu abside laterale, pridvor şi o turlă pe pronaos. În urma cutremurelor şi a interperiilor din secolele XIX – XX s-au făcut mai multe reparaţii, cele mai importante desfăşurându-se între anii 1976-1978 (capitale), aşa cum reiese şi din textul [PISANIEI]situată la intrarea în biserică (pronaos). La această din urmă reparaţie s-au refăcut tencuielile interioare şi exterioare. Turla a fost recondiţionată şi mutată de pe pronaos pe naos şi s-au mai adăugat două turle mici deasupra pridvorului. Acoperişul a fost învelit din nou cu tablă zincată şi s-a adăugat un mic pridvor la intrare, realizat din zidărie, fier şi sticlă (2,30 x 3,00m). În 1977 s-a construit o clopotniţă din fier, acoperită cu tablă zincată şi dotată cu un clopot de 150 Kg, donator fiind un enoriaş ce a dorit să ramână anonim. [ARHITECTURA.PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCTII] Din 1978 şi până în prezent, biserica a rămas în formă de navă, cu abside laterale, cu două pridvoare, trei turle (una mare octogonală pe naos şi două mici pătrate pe pridvor) pe care sunt montate trei cruci metalice. Este construită de la început din cărămidă, pe temelie din piatră şi acoperită cu tablă zincată. Are lungimea  de 21 m, lăţimea de 7,90 m şi 11,65 m la strane (abside). [PICTURA]  A fost realizată din nou, în tempera, între anii 1979-1980, de către pictoriţa Zlote Eugenia. Toate aceste lucrări  din urmă – capitale şi pictura – au fost efectuate pe cheltuiala enoriaşilor şi sub îndrumarea preotului paroh Ştefan Guriteanu, ajutat de epitropul Marin Purcarea şi cântăreţul Gheorghe Purcarea. Sfinţirea acestei biserici s-a făcut pe data de 30 august 1981 de către Episcopul Roman Ialomiteanul. De menţionat faptul că biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” a fost până la 31.12.2014 filie a Parohiei Piteasca-Pasărea, iar cu 01.01.2015 a devenit biserica parohială a Parohiei Pasărea. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deţine obiecte de valoare. [POMELNICE ŞI ALTE INSCRIERI SAU INSCRIPŢII] În altar, la proscomidiar, există o placă din marmură cu titlul „POMELNICU TITORILOR” şi urmează o listă cu numele ctitorilor bisericii, iar la sfârşit este trecut „Fondată la anul 1894, Maiu 9” [ŞIRUL PREOŢILOR] Până în anul 1924 nu s-au găsit în arhive date sau nume de preoţi. Apoi: ieromonah Fotie Petrescu (1924-1932), Gheorghe T.Popescu (1933-1940), Silviu Godescu (1950-1970), Alexandru Zamfirescu (1971-1974), Stefan Guriteanu (1974-1981), Emilian Soare (1981-1994), Marius Anicescu (1994-2015), Pintilie Constantin Daniel (din 2015) .[CÂNTĂREŢI ŞI EPITROPI DE SEAMĂ] Ca personalităţi marcante ai satului Pasărea, la loc de frunte se află Ion Popescu-Pasarea, cunoscut ca profesor, cântăreţ bisericesc, compozitor, editor, publicist şi organizator al vieţii muzicale bisericeşti. Acesta s-a născut la 6 august 1871 în acest sat, de unde şi-a luat supranumele de Pasărea şi a trecut la cele veşnice pe 9-10 aprilie 1943, fiind înmormântat în cimitirul Mânăstirii Pasărea, aflat în imediata apropiere a parohiei. Din înscrisurile arhivei se disting, pentru activitatea administrativ-bisericească din Parohia Pasărea, epitropul Marin Purcarea şi cântăreţul Gheorghe Purcarea, ambii înmormantaţi în cimitirul parohial.

CIMITIRUL. In mod deosebit este de mentionat faptul ca cimitirul, aflat la marginea satului Pasarea, pe camp, intr-o vale de cele mai multe ori inundata sau mlastinoasa, a fost stramutat prin anii ’70, la initiativa enoriasilor coordonati de mai sus amintitii Marin si Gheorghe Purcarea, in spatele bisericii, ca o continuare a curtii acesteia, facilitand astfel accesul atat la biserica, cat si la cimitir. Din anul 1995 s-a inceput  reorganizarea acestui cimitir(10.000 mp) pe parcele, figuri, locuri si cu eliberarea Actelor de concesiune. In prezent are o alee principala betonata, alei secundare, este curat, ingrijit si total imprejmuit. Beneficiaza de serviciul de salubrizare si este racordat la iluminatul public.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI.[ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORALE, FILANTROPICE, CATEHETICE] Ocazional, enoriasii participa la pelerinajele organizate de Manastirea Pasarea sau de catre Arhiepiscopia Bucurestilor. Periodic, prin implementarea celor 10 programe pentru tineret si nu numai, se fac cateheze cu tineretul, in special Duminica dupa Sfanta Liturghie. Actualmente se intreprind activitati de ajutorare a celor nevoiasi la nivel de parohie, dar si la solicitarile venite din partea Serviciului de Asistenta sociala. In satul Pasarea exista un camin de batrani „Casa Maria-Blanca”, iar la Manastirea Pasarea se afla un alt camin de batrani. Cu ambele parohia colaboreaza privitor la asistenta religioasa.

DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul’ [ADRESA] Str. Nicolae Balcescu, nr. 32-A, satul Pasarea, comuna Branesti, judetul Ilfov [OFICIU PAROHIAL] e-mail: parohiapasarea@yahoo.com.