PAROHIA OLTENI

ISTORICUL  COMUNITĂŢII  PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII, D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC ]  Parohia este situată în satul Olteni, Comuna Clinceni, judeţul Ilfov. Denumirea  sub care apare comunitatea Olteni, pentru prima dată, în documente, datează din anul 1821, când pe locurile mănoase de pe malul stâng al râului Ciorogârla s-au oprit o parte din pandurii lui Tudor Vladimirescu şi astfel s-au format două mici aşezări omeneşti, ale Oltenarilor şi ale Ciurarenilor.  Primii ca fiind panduri ai lui Tudor, iar ciurarenii fiind cei care din curţile lor extrăgeau nisip şi piatra pe care  le dădeau prin ciur  (de unde şi denumirea lor) pe care apoi le valorificau, cărându-le pentru edificarea marilor clădiri bucureştene din perioada interbelică. Astfel, la începutul anului 2006, cele două mici aşezări care împărţeau aceeaşi vatră a satului, încă dintru început, sunt unite de către Consiliul Local Clinceni, purtând numele de ,,Satul Olteni“. Parohia Olteni a luat fiinţă la data de  15.04.2006, când Preafericitul Părinte  Patriarh Teoctist a aprobat  înfiinţarea ei ca unitate bisericiească de sine stătătoare cu stătut şi personalitate juridică, conform temei 3313/2006. Până în anul 2006, sătenii mergeau la Bisericile din satele  Slobozia şi Călțuna.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Construcţia bisericii cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil a început în anul 2000 şi s-a definitivat la sfârşitul anului 2006, după cum se găseşte şi în textul [PISANIEI], situate la intrarea în biserică şi al cărei conţinut îl reproducem în continuare : ,,Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. Această Sfântă şi Dumnezeiască Biserică, întru care se cinsteşte şi se prăznuiește hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, s-a zidit din temelie între anii 2000 -2006, din donaţiile bunilor noștri credincioşi ai satului Olteni şi cu aportul Consiliului Local Clinceni, reprezentat de dl primar Adrian Budeanu şi vrednicul de pomenire viceprimar Gustil Marin. Curtea a fost împrejmuită cu gard de ciment şi porţi de fier, iar pe latura de nord a incintei a fost construită casa parohiala între anii 2008 – 2011. Sfântul locaş a fost pictat între anii 2006 – 2012 de pictorul bisericesc Elena Vasilescu din Bucureşti împreună cu echipa  sa : Viorel, Olga, Mihai şi Sebastian. În timpul păstoririi Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, protopop  fiind Precucernicul Preot Macovei Romică şi prin strădania Preotului Paroh Daniel –  Ionuţ Topor şi presbitera Marlena, cu sprijinul efectiv al Consiliului şi Comitetului Parohial şl al  tuturor credincioşilor. Târnosirea bisericii s-a făcut de către ….. la data de …….  împreună cu un sobor de preoţi “. Deasemenea, în anul 2012, încep lucrările la Trapeza parohială  ,, Sfânta Filofteia“, definitivată în anul 2014. Între anii 2010 – 2012 s-au construit două troiţe în satul Olteni. Una în centrul satului din cărămidă împodobită cu pictură, în stil muntenesc şi alta la intrarea în sat dispre oraşul Bucureşti, executată  în stil maramureșan din lemn.

[ARHITECTURĂ, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica, în formă de cruce cu turla octogonală pe naos având lungimea de 20 m, lăţimea de 7.5  şi 12 m la abside, este construită din cărămidă şi b.c.a. având temelie şi structura din beton armat, acoperită fiind cu tabla zincată. Uşile de la intrare sunt din lemn de stejar masiv, sculptate  în stil brâncovenesc de profesorul Dumitru Garea din Bacău. [PICTURĂ] Pictura bisericii în suprafaţa de 694 mp, realizată în tehnica tempera, în stil  bizntin ,  având poleituri cu aur, fiind executată între anii 2006 – 2012 de pictorul bisericesc Elena  Vasilescu. [ANEXE] Clopotniţă,  detaşată de biserică, este construită din bile de lemn, având un clopot de 175 kg, executat  de d-l Mihaiescu Mihai-Ioan-Dan, dăruit bisericii noastre de d-l Ionut-Augustin Voicu în ziua de 23 aprilie a anului 2013. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI ] Biserica deţine un policandru din alamă cu trei etaje a câte opt lumini fiecare, confecţionat de profesorul  Bogdan Hosbota  şi dăruit bisericii de d-l Gheorghe Alexandru, în anul 2009.

[ŞIRUL PREOŢILOR]  Topor Daniel-Ionuț primul preot paroh, care primeşte Înalta Binecuvântare pentru îngrijirea în continuarea lucrărilor de construire a bisericii din satul Olteni, conform temei nr.2165/08.03.2006, iar mai apoi prin hotărârea Consiliului Eparhial în şedinţa din data de 11.07.2006 s-a aprobat transferul preotului Topor Daniel-Ionuț de la parohia  Vlaiculești, în  postul de preot-paroh la parohia Olteni înregistrată cu data de 15.07.2006, conform temeiul nr. 3313/2006.  La data de 13.08.2006 s-a oficiat prima Sfântă liturghie în această biserică.

CIMITIRUL A fost înfiinţat în anul 2008 şi are o suprafaţă de 2159 mp.

ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ ].  Nu este cazul.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE,EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE s.a ] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din ţară şi are un grup de cateheză format odată cu implementarea Proiectului Patriarhiei Romane   ,,Hristos   împărtăşit  copiilor’’.  În anul 2014 a fost constituit  ,,Departamentul pentru Tineret“ al Parohiei Olteni condus de dl Simion Popa.

DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM]. Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil [ADRESA] Strada Ciurari, nr.7A, sat Olteni, comuna Clinceni, judeţul Ilfov. [OFICIU PAROHIAL] parohia.olteni@gmail.com