PAROHIA MOARA DOMNEASCĂ

ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Credinciosii ce își îndreaptă pașii spre Mânăstirea Pasărea, trec prin sau pe lângă satul Moara Domnească, veche moșie a Cantacuzinilor, începând cu anul 1671. În acest loc de liniște, domnitorul Țării Românești, Șerban Vodă Cantacuzino, construiește o moară de apă, lucru ce va duce și la schimbarea vechiului nume al localității; satul Stoienești s-a numit, din acel moment, Moara Domnească. Domnitorul Șerban Vodă Cantacuzino (1679-1688) a stăpânit, prin cumpărarea de la anul 1671, până la moartea sa, moșia Stoienești, hotar de 650 stânjeni.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica Sfântul Ierarh Nicolae este o biserică ortodoxă, monument istoric ridicat în anul 1817, în localitatea Moara Domnească: satul Moara Domnească, comuna Găneasa, judetul Ilfov. Satul Moara Domnească, alături de alte patru sate, alcătuiesc Comuna Găneasa. Aflată la doar 15 kilometri de București, satul Moara Domneasca este amplasat de-a lungul apei ce trece pe lângă Mânăstirea Pasărea. În anul 1817, un grup de credincioși au zidit o biserică de cărămidă, sub același hram. Biserica Sfântul Nicolae va fi îngrijită de către enoriași, până în anul 1826 și de către noua familie de moșieri, Mavros. Generalul Nicolae Mavros va deține de acum acest loc. La anul 1852, când Moara Domnească se afla în proprietatea generalului Nicolae Mavros și a sotiei sale Sevasta Alex. Sutu, o seama de credinciosi au reparat biserica din anul 1817, au curatit-o si au impodobit-o pentru vesnica lor pomenire și anume: Oprea Cherestegiul și fiul Soare, Chiriachita, Constantin, Ecaterina, Ana, Gheorghe, Ioan, Zamfira si Valica, preotul Gheorghe și Maria. La anul 1909, Paulina Mavros, care a fost căsătorită cu consulul Ernest de Kotzebue, fiica generalului Mavros (†1868), ca moștenitoare și proprietara moșiei Moara Domnească, fiind batrână și văduvă, începe să se gândească la mântuirea sufletelor și de la credincioșii din Moara Domnească. In locul vechii biserici, din anul 1817, degradată de cutremure și ajunsă neîncăpătoare, ea va zidi o noua și mai încăpătoare biserica, pe cheltuiala sa pictând-o și împodobind-o pentru veșnica pomenire a părinților și surorilor ei, Maria și Sofia (1832-1836), a rudelor ei de mamă, Maria și Constantin Sutu, așa cum glasuiește și [PISANIA] de la intrarea în biserică: „Am clădit această sfântă biserică pentru comuna mea Moara Domnească, în amintirea prea iubiților mei, Maria și Sofia Mavros, Maria și Constantin Sutu, Paulina Kotzebue, anul 1909.” În interiorul bisericii sunt înmormantați generalul de divizie Pavel Kotzebue (†1947), fiul ctitorei și soția sa Lidia Suhanova (†1944). Biserica parohială din Moara Domnească a servit ca necropolă a familiei Mavros, după cum urmează: generalul de divizie Pavel Kotzebue și soția sa Lidia, sculptora ce a executat și Monumentul Eroilor Aviatori din București, au început în curtea bisericii Moara Domnească construirea unui cavou, unde să se înmormânteze, au decedat în anul 1947 generalul, iar soția sa în 1954, nu l-au terminat, dar totusi s-au înmormântat în cavoul neterminat. O data cu trecerea vremii cavoul s-a deteriorat, iar osemintele celor doi au fost strămutate în incinta locașului bisericii, unde se găsesc și astăzi. Ctitora, Paulina Kotzebue, decedată la anul 1912 a fost înmormantată de la început în incinta bisericii Moara Domneascaă. Maria Ventura, bunica Paulinei Kotzebue, după mamă, soacra generalului Nicolae Mavros, își doarme somnul de veci începând din anul 1851 tot în incinta locașului bisericii din Moara Domnească. În fața bisericii, la intrare, se gasește mormântul nepotului domnitorului Mihail Sutu. Marturie peste timp a continuității vieții religioase pe aceste meleaguri stă și crucea de la intrarea în biserică, datând din anul 1842, scrisă în piatră cu caractere chirilice. În curtea Bisericii se mai vede o piatră scrisă în litere chirilice datând din 1842: „Pomenește Doamne Petcu, Maria, Radu, Popa Stoica, Ilie, Nastasia, Smaranda, … , Sofia, Calita, Stoica † 1842, septembrie 17.” [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica Sfantul Nicolae din Moara Domneasca este în formă de navă, cu cărămidă aparentă, netencuită. În laterale există asa-ziși contraforți, adăugați în anul 1928, mai mult cu valoare artistic-decorativă. Turla bisericii, în stil ștefanian se înalță ca un adevărat turn, făcând notă distinctă între celelalte biserici vecine. Biserica din Moara Domneasca, construită în anul 1909, este zidită din cărămida aparentă. La început a fost acoperită cu șindrilă. Aceasta deteriorându-se, s-a înlocuit cu tablă galvanizată. În anul 1928 i s-au adăugat șase contraforturi. [PICTURA] Pictura bisericii, realizată în tehnica ulei și degradându-se pe alocuri din cauza igrasiei, s-a repictat în tehnica frescă, la anul 1983-1984. În interiorul bisericii se pastrează o bijuterie deosebită a artei anilor 1800, catapeteasma, împodobită cu florilegii de o măiestrie minuțioasă. La icoana Maicii Domnului, Axionița se află singura icoană căreia nu i s-au făcut retușuri, datând din jurul anului 1860 și având ca pictor pe Anton Serafim. Mobilierul bisericii este o împletire între nou și vechi, respectiv obiecte de lemn (strana de cântat, dulap) donate de Paulina de Kotzebue și altele mai vechi, alături de noile strane, donate de credincioșii parohiei, lucrare finalizată în decembrie 2008. [ANEXE] Clopotnița, detașată de biserică este construită pe piloni de fier, ea fiind construită exclusiv din fier în anul 1980 de către enoriașii parohiei. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. În anul 2003, filia Moara Domnească devine parohie de sine stătătoare

CIMITIRUL. Parohia deține două cimitire, respectiv unul ce datează din anul 1860 (se mai pot observa cruci aparținând anilor 1890-1920) și altul ce funcționează în curtea bisericii parohiale, acesta luând ființă în preajma anului 1970. În cimitirul din curtea bisericii este înmormântat nepotul domnitorului Mihail Sutu. Tot În incinta cimitirului din curtea bisericii au fost înmormântați Pavel Kotzebue, general de divizie și soția sa Lidia ( Suhanova) Kotzebue, sculptora Monumentului Aviatorilor din București, ulterior osemintele au fost strămutate in interiorul bisericii, deasupra osemintelor ctitorei. Paulina Mavros, ctitora Bisericii Sfantul Nicolae din Moara Domnească, s-a născut în anul 1833, chiar în Moara Domnească, lângă București. Ea a adormit în Domnul la data de 10 septembrie 1912, în București, la vârsta de 79 ani. Astăzi ea este înmormantată în biserica parohială din Moara Domnească. Ca personalități pregnante în viața comunității s-a remarcat și tatăl Paulinei Mavros Kotzebue, generalul Nicolae Mavros, nascut la data de 9 martie 1786, in Constantinopol, cartierul Fanar, si decedat la 23 martie 1868, în București, la vîrsta de 82 ani. Acesta este fondatorul Muzeului Național de Antichități din București.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI.[ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORALE, FILANTROPICE, CATEHETICE] În cadrul parohiei se desfășoară un Atelier de creație – Crâmpei de Rai– bianual, la care participă copii cu vârste intre 6 si 14 ani. Acest atelier iși propune dezvoltarea abilităților de creație a copiilor, tehnica folosită este gravura. În paralel se desfășoară Proiectul Patriarhiei Române – Hristos împărtășit copiilor.

DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] Sfântul Ierarh Nicolae [ADRESA] Str. Paulina Kotzebue, nr. 35, sat Moara Domnească, com. Găneasa, jud. Ilfov [OFICIU PAROHIAL] Telefon 0213518558.