PAROHIA MANOLACHE

ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Manolache este situată în satul Manolache, comuna Glina, judetul Ilfov, Protopopiatul Ilfov Sud. Numele satului este legat de numele banului Manolache, persoana de încredere a familiei Brâncoveanu, care stăpânea această moșie. Până la numele de Manolache, așezarea era cunoscută sub numele de Moara Banului, care, alături de Moara Manuc, erau cele mai vestite mori din partea de sud a Bucureștiului în perioada anilor 1850, până în anul 1868 când Dâmbovița a fost canalizată și moara a fost desființată. Sătenii erau oameni liberi, fără a deține pământuri, dar munceau “în parte” pământul acestui boier. Ocupația principală era agricultura și creșterea animalelor. Satul era apărat de o fortificație rudimentară realizată dintr-un val de pământ și o lizieră deasă de roșcovi. Intrarea în sat se făcea pe o poartă din ramuri de salcâm, poartă ce se închidea noaptea din cauza hoților și a armatelor turcești de la acea vreme ….În anul 1920, odată cu reforma agrară se ridică nivelul de trai al locuitorilor, veteranii de război primind pământ și anume 10 pogoane, iar ceilalți câte 5 pogoane. La începutul secolului al XIX-lea, oamenii locuiau în bordeie acoperite cu stuf, iar după reforma agrară și-au construit case din pământ( chirpici), ultimul bordei fiind demolat în 1950. Perioada de vârf a prosperității a fost în jurul anilor 1930-1935, când case noi își fac apariția, rata natalității este în creștere, iar copiii merg la scoala în București (15 km distanță), astfel realizându-se migrația populației către zona industrială “Malaxa”. Forma de organizare administrativă în acea vreme era “plasa”. Din fosta curte brâncovenească a mai rămas până la anul 1936 o clădire formată din două camere și o sală care a servit un an de zile ca loc de școală. La 1 ianuarie 1943, satul Manolache număra 360 de suflete de naționalitate română, în anii următori tendința demografică fiind în scădere, deoarece tinerii se căsătoreau în satele vecine și în București. În anul 1970, în urma săpăturilor arheologice, au fost descoperite urme de locuințe datând din neolitic. Săpăturile au fost făcute la “movilă” (între satul Glina și Bălăceanca). Sătenii au fost de la început creștini ortodocși, frecventând Mânăstirea Cernica, neexistând o biserică în satul Manolache.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Constructia bisericii cu hramul “ Sfânta Cuvioasă Parascheva” a început în anul 2000. Cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist s-a sfințit în anul 1999, luna octombrie, ziua 7, de către P.S. Episcop Vicar Teodosie Snagoveanul locul de construcție al bisericii. Lucrările de ridicare a locașului de cult s-au derulat până în anul 2004, dar nu au fost finalizate în totalitate. Din anul 2000 până în decembrie 2006 nu s-au săvârșit slujbe religioase, deoarece abia în iulie 2006 s-a înființat parohia Manolache, prin hotărârea Consiliului Eparhial, primul preot paroh fiind Bogdan Gheorghe. Biserica s-a construit în formă de cruce având bolta naosului sprijinită pe patru coloane verticale și trei orizontale, iar în centru se află turla în formă octagonală sprijinită pe două arcade. Biserica pastrează împărțirea canonică : pronaos, naos și altar. Materialele folosite pentru construcția bisericii sunt beton armat și cărămida. Catapeteasma care separă naosul de altar este realizată în anul 2008 din stejar masiv sculptată manual de meșteri iscusiți din Moldova, de la Târgu Neamț. Icoanele ce împodobesc catapeteasma sunt pictate cu foiță de aur, păstrând canoanele, cuprinzând icoanele Sfinților Prooroci, Sfinților Apostoli, icoane praznicale, iar în partea centrală se înalță Sfânta Cruce. Deasemenea în anul 2009, Sfântul Altar  a fost înălțat față de restul bisericii, având pardoseala de gresie, iar în fața catapetesmei se află soleea îmbracată în gresie. Sfântul Altar a fost înzestrat cu mobilier din lemn de stejar masiv, iar Sfânta Masă a fost realizată din travertin masiv în perioada anilor 2009 – 2010. [ANEXE] În anul 2008 s-a construit o clopotniță pe structură metalică, fiind acoperită cu tablă, având un clopot de 200 kg. Parohia fiind de categoria a III- a (90 familii) între anii 2009 – 2010 s-a instalat încălzirea centrală pe gaze, iar racordarea la energie electrică prin donatii. În anul 2013 a avut loc licitația pentru adjucarea picturii bisericii, iar cu binecuvântarea P.F. Părinte Patriarh Daniel, lucrările au fost încredințate spre realizare doamnei pictor acreditat Lăcrămioara Anton, în tehnica a sseco. În prezent, lucrările de pictură sunt în desfășurare. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu detine obiecte de valoare sau patrimoniu. [ȘIRUL PREOȚILOR] Bogdan Gheorghe (din 2006)

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE ȘI CATEHETICE] Parohia organizează cateheze cu tinerii, ajutorarea batrânilor și a persoanelor cu venituri reduse. A fost implementat proiectul Hristos împărtășit copiilor.

DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] Sfânta Cuvioasă Parascheva [ADRESA] Str. Lungă, nr 16, sat Manolache, comuna Glina, jud. Ilfov [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

 

BIBLIOGRAFIE: Monografia satului Manolache  – realizată de învățător Vasile Penescu între anii 1944 – 1945