PAROHIA JILAVA II

ISTORIC

Parohia Jilava II face parte din Comuna Jilava si se aftă la 500 m de Șoseaua de Centură a
Bucureștiului. Cercetările arheologice din anul 1929 au scos la iveală importante vestigii care dovedesc
existența unei așezări umane în aceasta zonă cu peste 2.000 de ani (aparțin culturii de tip Gumelnița B).
Satul Jilava a luat ființă în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714).
Parohia Jilava II cu hramul ”Acoperământul Maicii Domnului” a fost înființată în baza Hotărârii
Permanenței Consiliului eparhial din data de 03.04.2012, conform Temei Nr. 3.340/03.04.2012 (Sectorul
Administrativ Bisericesc), începând cu data de 3 aprilie 2012, prin desprinderea unui sector pastoral din
cadrul Parohiei Jilava.
În vederea construirii unei noi biserici, Arhiepiscopia Bucureștilor a pus la dispoziția Parohiei
Jilava II un teren în suprafață de 1.000 mp, situat în extravilanul Comunei Jilava, Tarlaua 35, Parcela 120,
jud. Ilfov, primit ca donație din partea domnului Ovidiu Szasz. Pc. Pr. Eugen STOICA, la acel moment
preot coslujitor la Parohia Jilava, a fost delegat să se ocupe de organizarea noii parohii și de întocmirea
documentației tehnice pentru începerea lucrărilor de construcție a bisericii parohiale, primind clauza
misionară de a construi o biserică din lemn în care să se slujească până la finalizarea celei de zid.
Biserica actuală a Parohiei Jilava II este o construcție temporară din lemn, fiind ridicată între anii
2012-2014, cu dimensiunile de 17,82 m lungime și 8,61 m lățime în zona absidelor (6,35 m în zona navei).
Biserica de lemn are o singura turlă centrală și a fost sfințită cu agheasmă mica în 2 iunie 2013.
În proximitatea bisericii actuale din lemn este prevăzută construirea noii biserici din zidărie.
Parohia Jilava II NU deține cimitir parohial, terenuri arabile sau casă parohială.