PAROHIA GĂNEASA

ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [ TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în satul Găneasa, comuna Găneasa, județul Ilfov. În cadrul Câmpiei Române, comuna Găneasa ocupă partea de vest a Bărăganului, fiind înconjurată de mai multe păduri, urme ale Codrilor Vlăsiei: Eforie, Pustnicul, Cojasca şi Găneasa.  Satul Găneasa se găsea în trecut pe o moșie relativ mică, de 203 stânjeni și se numea Boleasca. Ulterior va primi denumirea de Găneasca și apoi Găneasa, denumirea actuală. În timpul războiului ruso-turc, din anii 1828-1829, au fost repartizați în acest sat, de către divanul ad-hoc al Țării Românești refugiați de peste Dunăre și români ardeleni, ca muncitori pe moșia generalului Nicolae Mavru (mort în anul 1868)[1]. În acest sat au trăit în pace și înțelegere atât români , dar și sârbi, bulgari și unguri, care și-au început aici o nouă viață, după ce au fugit din calea războiului și a presiunilor socio-economice. La mijlocul sec. al XX-lea vor fi aduși și refugiați din Basarabia.  Satul Găneasa devine reședință de comună în anul 1950, în urma desființării comunei Piteasca-Pasărea, satele Piteasca și Cozieni trecând sub jurisdicția noii comune, alături de Șindrilița și Moara Domnească. Inițial, fiind un sat relativ mic, cu mulți refugiați, nu avea o biserică proprie, iar credincioșii mergeau la biserica din satul vecin, Stoienești, care își va schimba denumirea din sec. al XVIII-lea în Moara Domnească. Mărindu-se numărul populației, s-a simțit nevoia construirii unei biserici proprii[2].

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Construcția bisericii „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” a început în anul 1859 și s-a definitivat în anul 1869, cu sprijinul enoriașilor, dar și cu ajutorul donatorilor din Afumați și Brănești[3]. În anul 1904, biserica va fi integrată într-un proces de reparare[4]. În anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, satul Găneasa a fost dispersat de către Ministerul Economiei Naționale și toate locuințele, inclusiv casa parohială au devenit birouri și depozite de acte, prilej cu care s-a pierdut toată arhiva parohiei până în anul 1929, dar ceea ce s-a pierdut nu prezenta valoare arhivistică și documentară, după cum a consemnat părintele Marinescu: „nu se află în arhivă materiale cu documente sau consemnări prin care să se evidențieze evenimente sau momente importante din istoria neamului.”[5] Biserica dispune de trei pisaniii, una deasupra ușii din pridvor, pictată, dar foarte deteriorată, a doua, sculptată în piatră la intrarea în pronaos, iar a treia în pronaos, pictată odată cu restaurarea picturii. În [PISANIA] sculptată în piatră se află scris cu litere chirilice, următorul text: „Această Sf. și Dumnezeiască Biserică în care se prăznuiește Intrarea în Biserică a Maicei Domnului nostru Iisus Hristos, Sf. M. M. Dimitrie, M. M. Teodor, Sf. Ierarh Nicolae și Sf. Prooroc Ilie s-au ridicat din nou la anul 1869 Iulie 20. Fiind cu stăruință și ajutor, Dimitrie Constantinescu, Slavi Atanasi, Toma Teodorescu, Alecu Soare, Stoian Dima, Petre Stanciu, Tonciu Ivan, Manole Dumitru, Marcu Jeciu. Venind în Ajutor și alți iubitori de D-zeu creștini. Dobre Ion.” În timpul construirii bisericii, s-a evidențiat enoriașul și consilierul Christea Gheorghiu (1786-1876), rămânând în conștiința sătenilor, care în semn de recunoștință l-au îngropat în fața bisericii[6]. O altă parte a istoriei bisericii, o găsim într-o pisanie mai recentă, din anul 1976, scrisă cu ocazia repictării, al cărei conținut îl reproducem în continuare: „Această Sf. Biserică din comuna Găneasa cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a fost zidită în anul 1860, iulie, 20 de către obștea satului. În anul 1976 s-au făcut reparații capitale, iar în anii 1977-1978 s-a pictat din nou în tehnica frescă de către pictorița Maria N. Chelsoi-Popescu din București, cu cheltuiala credincioșilor. Aceste lucrări au fost efectuate prin îndrumarea preotului paroh Petrescu Mihai, ajutat de membrii comitetului, consiliului parohial, precum și de enoriașii acestei parohii. Lucrările acestea s-au făcut în timpul arhipăstoririi Prea Fericitului Părinte Patriarh Justin Moisescu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar protopop fiind Ungureanu Marin. Sfințirea acestui sfânt locaș a fost făcută la……….. Binecuvântează Doamne acest sfânt lăcaș și pe cei ce iubesc podoaba casei tale”. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica din Găneasa este zidită din cărămidă, în formă de cruce, având o singură turlă hexagonală, pe pronaos. Ușile de la intrare sunt din metal, iar strănile sunt sculptate în lemn. [PICTURA] În anul 1969, părintele Marinescu consemna că pictura existentă era realizată de un zugrav necunoscut, fiind foarte deteriorată[7]. Pictura actuală a bisericii, a fost realizată între anii 1977-1978, în tehnica frescă, de către pictorița Maria N. Chelsoi-Popescu din București. În data de 20 mai 1979, biserica va fi resfințită de Prea Sfințitul Roman Ialomițeanul, episcop vicar, al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în timpul păstoririi preotului Mihai Petrescu[8]. [ANEXE]  Clopotnița se află în fața bisericii și a fost construită odată cu locașul de cult, baza fiind zidită din cărămidă, iar partea superioară din lemn, cu un clopot de 150 de kg. Casa parohială datează din 1923, în decursul timpului suferind mai multe lucrări de restaurare și întreținere. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] Florea T. Sachelarie (1881-1922); Constantin Marinescu (1922 -1975); Mihai Petrescu (1975 -1980); Ştefan Dumitrescu (1980 -2005); Petre Vintilescu (2005-2015); Țugui Nicolae Mădălin (din anul 2015)[9].

CIMITIRUL. Parohia deține cimitir. (nu se cunoaște anul)

ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu se cunosc date, dar s-au găsit în arhivă planuri de predici și cateheze, realizate de preoți, ceea ce demonstrează că exista o activitate catehetică.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a] În prezent se desfășoară activități catehetice cu enoriașii, duminica, întâlniri cu tinerii și discuții pe marginea anumitor teme stabilite; editarea unei foi parohiale trimestriale.

DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului; Sf. M. M. Dimitrie, Sf. M. M. Teodor, Sf. Ierarh Nicolae și Sf. Prooroc Ilie”; [ADRESA] Str. Ştefan cel Mare Nr. 45, com. Găneasa, jud. Ilfov [OFICIU PAROHIAL] Tel: 0757119176; e-mail: parohiaganeasa@gmail.com.

Bibliografie: ***, Protoieria Ilfov Sud. Monografie Album, ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010; MARINESCU, Pr. Constantin „Scurt istoric al Bisericii Parohiale Găneasa-Județul Ilfov”, în Dosar nr. 3, cuprinzând clasificarea și catalogarea bunurilor mobile și imobile la data de 01. 11. 1969; IDEM, Scurt istoric privind materialul arhivistic al parohiei Găneasa, județul Ilfov”, în Inventarul materialului dpcumentar arhivistic pe anii: 1931-1961; 1962-1970, pp. 1-2.

[1] Pr. Constantin MARINESCU, „Scurt istoric al Bisericii Parohiale Găneasa-Județul Ilfov”, în Dosar nr. 3, cuprinzând clasificarea și catalogarea bunurilor mobile și imobile la data de 01. 11. 1969. 

[2] ***, Protoieria Ilfov Sud. Monografie Album, ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, pp. 264-265.

[3] Pr. Constantin MARINESCU, „Scurt istoric al Bisericii Parohiale Găneasa-Județul Ilfov”, în Dosar nr. 3, cuprinzând clasificarea și catalogarea bunurilor mobile și imobile la data de 01. 11. 1969. 

[4] ***, Protoieria Ilfov Sud. Monografie Album, ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, p. 267.

[5]  Idem, „Scurt istoric privind materialul arhivistic al parohiei Găneasa, județul Ilfov”, în Inventarul materialului documentar arhivistic pe anii: 1931-1961; 1962-1970, pp. 1-2.

[6] ***, Protoieria Ilfov Sud. Monografie Album, ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, p. 267.

[7] Pr. Constantin Marinescu, „Scurt istoric al Bisericii Parohiale Găneasa-Județul Ilfov”, în Dosar nr. 3, cuprinzând clasificarea și catalogarea bunurilor mobile și imobile la data de 01. 11. 1969. 

[8] Pr. Mihai Petrescu, „Spre aducere aminte”, consemnare în Sf. Evanghelie, din anul 1964 (ed. IBMBOR).

[9] ***, Protoieria Ilfov Sud. Monografie Album, ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, p. 267.