PAROHIA DOMNEȘTI – CAȚICHEA

ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Domnești Cațichea este formată din satul Cațichea și o parte din satul Domnești de Sus, așezată în partea de nord a comunei Domnești, între râurile Sabar și Ciorogârla, fiind străbătută de șoseaua județeană ce vine dinspre Comuna Ciorogârla și merge spre București ,cu punct de intrare Prelungirea Ghencea. Denumirea veche a satului Caţichea a fost “Moara de Hârtie”, după cum reiese din “datagrafia Eparhiei Ungro-Vlahiei, în anul 1810, publicată de Nicolae M. Popescu, de la Biserica Cotroceni-Bucureşti-Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1914”, care spune aşa:“Satul Moara de Hârtie- Case 27, suflete parte bărbătească 43 şi femeiască 46, peste tot 89, amestecătură rumani şi ţigani. Biserica de zid slabă, hramul Sf. Spiridon, cu toate rânduielile bune. La acest sat se află un preot: preotul Ioan sân Ioan, 35 de ani hirotonisit de părintele Vlădica Vratea chir Sofronie cu blagoslovenia lui Proin Dositeu in leat 1808 fevruarie 15, pe acest sat. ”.Satul şi-a luat numirea Moara de Hârtie dupa Fabrica de hârtie înfiinţată pe “apa Sabarului jud. Ilfov”, în anul 1796, 16 ianuarie, de către Domnitorul Alexandru Moruzi.(V. A. Urechilă, Istoria Românilor V (III. 1786-1800 p.300, nota 3(pp.300-303).Documentul de mai sus atestă existenţa – în satul Caţichea – a unei biserici cu hramul Sfântul Ierarh Spiridon, în anul 1808, cu toate rânduielile bune, inclusiv preot slujitor , cu specificarea că biserica era construită de zid, dar era slabă.Într-un registru din arhiva fostei primării a comunei Dârvari -anul 1902- găsim urmatoarea însemnare: “Biserica cătunului Caţichea,cu hramul Sfântul Spiridon, construită din zid la anul 1865 de către enoriaşi cu stăruinţa preotului Alexandru. Se găseşte în stare bună”. Astăzi însă stapâneşte numai 14 pogoane, trei prăjini şi patru stânjeni, restul fiind cotropite.Biserica nu mai are alte proprietăţi şi nici alte venituri.Paroh: Pr. Gh. Angelescu Epitropi: D-tru Boscu, Nedelcu Bucur.” Din însemnarea de mai sus, ce s-a găsit în registrul pentru înscrierea averii comunei Dârvari din anul 1902, întărită cu semnăturile în original a preotului paroh şi a epitropilor, de care aparţinea şi biserica satului Caţichea, reiese că pe locul unde fusese biserica din anul 1808, s-a construit în anul 1865 o alta biserică – tot cu hramul Sfântul Spiridon, prin stăruinţa preotului Alexandru.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Construcția bisericii cu hramul “Sfântul Ierarh Spiridon”, început în anul 1865 este întărită şi de piatra ctitoricească din anul 1866, care este păstrată şi astăzi. Analiza documentului de mai sus duce la concluzia că, pe locul unde se află zidită actuala clădire a bisericii Sfântul Spiridon din parohia Domnesti- Caţichea , au mai existat două biserici, si anume : prima, biserica despre care face menţiune datagrafia din 1808 – construcţie din zid, slabă – şi a doua, biserica despre care face menţiune însemnarea din registrul  fostei comune Dârvari şi piatra ctitoricească din 1866, adică biserica construită în 1865 şi care în anul 1902 se găsea în stare bună.De-a lungul vremii, clădirea s-a deteriorat, aşa încât în anul 1926 ajunge improprie cultului şi este demolată. [PISANIE] Pe locul vechii biserici, în anul 1926, prin stăruinţa preotului Constantin Anastasiu, s-a început consţructia actualei biserici, care s-a terminat în anul 1936, tot cu hramul Sfântul Spiridon. S-a zidit această biserică cu cheltuiala enoriaşilor, a familiei Niculescu Dorobanţu, precum şi cu ajutorul prefecturii Judeţului Ilfov, prin prefectul Aurel Solacolu. [ARHITECTURA .PLAN .DIMENSIUNI .MATERIALE DE CONSTRUCTII] Biserica este construită în forma de treflă: zidurile sunt din cărămidă şi acoperişul din tablă galvanizată: are în faţă un pridvor deschis, cu patru coloane groase din beton armat, legate între ele prin arcuri simple. Construcţia este solidă şi cu ziduri groase. Altarul este boltit, iar naosul şi pronaosul prezintă fiecare câte o calotă, a căror greutate se descarcă pe patru arcuri simple.Pronaosul sprijină o singura turlă, a cărei siluetă înaltă domină împrejurimile. Ansamblul întregii construcţii este monumental. [PICTURA] Pictura, în ulei, a fost executată de pictorul Gheorghe Chirovici în anul 1934.La 2 februarie 1936, preotul Constantin Anastasiu a răposat întru Domnul. La 4 februarie 1936 a fost numit la biserica Sfântul Spiridon din satul Caţichea preotul Marin Popescu, care s-a ocupat de terminarea lucrărilor şi a iniţiat târnosirea bisericii, ce a avut loc la 29 martie 1936, făcută de Arhiereul Veniamin Pocitan, înconjurat de un sobor de preoţi cu diaconi, din Capitală şi Judeţ. [ANEXA] În dreapta bisericii, spre sud, se află clopotniţa, în forma de schelă, construită din lemn de salcâm, în anul 1938 şi acoperită cu carton asfaltat. În apropiere de biserică , se află casa parohială, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă neagră. Construcţia casei s-a făcut în anul 1938, cu cheltuiala enoriaşilor şi  ajutorul substanţial al Prefecturii Judeţului Ilfov. Biserica a fost mai întâi filială la parohia Dârvari – Ciorogârla şi apoi la parohia Domneşti de Sus. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI ] Biserica nu deține obiecte de valoare. [SIRUL PREOTILOR] Ioan(1808), Alexandru(1865), Ghe.Angelescu (1902), Constantin Anastasiu, Marin Popescu ( 1936-1974), Nastase Fluture(1974-1987), Aurel Nicolae (1987-1996), Husca Gheorghe (1996-2004), Petre Marian Cosmin (2004-prezent). La 1 aprilie 1937, biserica Sfântul Spiridon a fost ridicată la rangul de parohie, având ca paroh pe preotul Marin Popescu, iar parohia a primit numele de Domneşti-Caţichea, numele satelor ce intrau în componenţa sa . Astăzi, sus-numita parohie aparţine administrativ de comuna Domneşti şi numără 250 familii cu 1000 suflete, de neam roman şi confesiune creştin-ortodoxă. În anul 1994, a fost restaurată pictura bisericii de către pictorul Traian Duţă,lucrările  fiind atent supravegheate de părintele consilier Aurel Nicolae, paroh la vremea aceea la Domneşti- Caţichea. În anul 2004, a fost numit preot paroh tânărul Petre Marian-Cosmin, licenţiat în teologie. Cu ajutorul Consiliului local Domneşti, al Primăriei și al enoriașilor în perioada 2004-2015 a fost renovată în totalitate casa parohială, fiind dotată cu tâmplarie PVC, cu geamuri termopan, grup sanitar  şi  instalaţie termică proprie.La Biserică  s-au derulat următorele lucrări : instalație încălzire centrală și apă curentă, schimbarea tâmplăriei vechi cu tâmplărie pvc cu geam termopan,instalație electrică nouă, restaurarea în totalitate a exteriorului Bisericii, împrejmuirea curții cu gard nou , alei betonate în jurul  Bisericii și în cimitir.

CIMITIRUL. Parohia detine cimitir.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITATI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE] S-a implementat Proiectul Patriarhiei Române și Organizației World Vision-Romania Hristos împărtășit copiilor. Periodic se fac cateheze cu tineretul în special Dumnică după Sfânta Liturghie. În cadrul parohiei noastre se întreprind activități de ajutorare a celor mai nevoiași iar în preajma Sărbătoriilor Nașterii Domnului și Învierea Mântuitorului copii și familiile nevoiașe primesc pachete.

DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] “Sfântul Ierarh Spiridon” [ADRESA] str. Alexandru Ioan Cuza, nr.404, satul Cațichea, comuna Domenști, județul Ilfov. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

 

BIBLIOGRAFIE: Registru Inventar Parohia Domnești Cațichea , anul 1969.