PAROHIA DĂRĂŞTI – ASAN

Sfânta biserică a parohiei Dărăşti Asan, are ca hram pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi s-a construit din temelie în locul celei vechi din lemn, în anul mântuirii 1880 şi s-a târnosit în anul 1888, precum glăsuieşte pisania veche din pridvor: ”Această Sf.Biserică s-a zidit din nou în locul celei vechi, care era din lemn, în zilele Majestăţii Sale Regelui Carol I şi Elisabeta Regina sub Arhipăstoria Înaltpreasfinţitului Mitropolit Iosif Gheorghian, cu ajutorul locuitorilor şi prin strângere cu Pantacusa şi dupe la alţi creştini din ţară, prin stăruinţa Tudorache Stancu Preda, Priotiu Ladaru Niculae, Ghiţă Stanciu, Preda Ioniu, Ghiţă Constandiniu Dimitriu, târnosindu-se în anul mântuirii 1888”

Biserica, în decursul anilor a fost pictată de pictorul Piscoriov şi repictată de pictorul Trestioreanu în anul1955. În urma cutremurului din 4 martie 1977, biserica a fost grav avariată. Cu ajutorul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor şi cu contribuţia enoriaşilor acestei parohii ,precum şi la iniţiativa preotului Sibianu Enache, s-a trecut la refacerea acestui sfânt locaş. În anul 1978, s-au început lucrările de pictură în frescă, de către pictorul Tudor Costică din Bucureşti, care s-au terminat în anul 1982. Deasemenea, în locul catapetesmei celei vechi din zid, distrusă la cutremur, s-a construit din lemn de stejar sculptat actuala catapeteasmă, pictura icoanelor fiind executată de acelaşi pictor.

Toate aceste lucrări s-au executat sub Arhipăstorirea Patriarhului Iustin Moisescu. Târnosirea s-a săvârşit de către Preasfinţitul Episcop Roman Ialomiţeanul, în anul mântuirii 1983, luna mai, ziua 22.

Din anul 1990, imediat după Revoluţie, parohia Dărăşti Asan are ca preot paroh pe părintele Niculae Zota, care a reuşit, cu ajutorul enoriaşilor, să toarne un nou clopot şi să renoveze clopotniţa. Deasemenea, cu ajutorul familiei Bidină Gheorghe, a refăcut faţada bisericii şi au fost montate porţi noi şi trei reflectoare în curtea bisericii. În faţa bisericii s-a ridicat, cu ajutorul familiei Jarcău Dragoş o frumoasă troiţă maramureşeană în amintirea şi spre pomenirea eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale şi a ţăranilor căzuţi în Răscoala din 1907, ale căror morminte se află în curtea bisericii. Astăzi parohia noastră numără circa 350 case şi are aproximativ 1.100 de enoriaşi.

Biserica este construită sub formă de cruce, cu zidurile din cărămidă, având o suprafaţă de 132 m2. Are o turlă deschisă pe naos şi o turlă mică, închisă deasupra cafasului. Acoperişul bisericii este învelit cu tablă zincată, iar pridvorul este închis.

Altarul se desfăşoară în interior sub forma unui semicilindru, care este acoperit de o semicalotă sferică.

Catapeteasma este din lemn de stejar sculptat, având icoanele pictate în tempera, iar ferestrele din altar, naos şi pronaos sunt prevăzute cu vitralii.

În anul 1978, biserica este pictată în frescă de către pictorul Tudor Costică, Întrucât această ultimă pictură necesită lucrări de restaurare, părintele paroh Niculae Zota, a obţinut aprobarea devizului pentru executarea lucrării de restaurare-conservare a picturii bisericii, care este în curs de realizare.

Biserica nu deţine obiecte de patrimoniu şi nu este monument istoric.

Din decembrie 1990, biserica organizează în fiecare an, de Crăciun, un concert de colinde susţinut de elevii Şcolii generale din localitate, la care participă un număr mare de enoriaşi.

În vinerile din Postul Mare şi Postul Crăciunului, după acatist, are loc în biserică, un dialog catehetic între părintele paroh şi credincioşi, pe diferite teme teologice. Rezultatul acestui dialog cu credincioşii, dar mai ales cu copiii, a făcut ca un număr de nouă tineri (patru fete şi cinci băieţi) să urmeze cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

Parohia sprijină periodic familiile nevoiaşe de pe teritoriul ei, iar la parastase, credincioşii sunt îndrumaţi să facă milostenie cu precădere acestor familii nevoiaşe.

În fiecare an, cu ocazia Naşterii Domnului şi a Înălţării Domnului ( ziua eroilor), copiii primesc diverse cadouri.

În fiecare an, pe 23 aprilie, cu ocazia Hramului bisericii noastre: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, se organizează o agapă frăţească, la care enoriaşii nevoiaşi şi alte familii care participă la slujbă şi se află în dificultate primesc daruri din partea Comitetului parohial.