Parohia Dărăști-Filipescu

Parohia Dărăşti-Filipescu este situată în comuna Dărăşti-Ilfov, iar anul întemeierii ei se pierde în negura vremurilor. Pe malul Argeşului au fost descoperite urme ale prezenţei oamenilor încă din perioade imemoriale. Siturile arheologice existente sunt mărturii vii ale acestui fapt.

Toponimul “Dărăşti” provine de la “darac” – pieptene pentru scărmănat, pieptănat sau destrămat lâna, cânepa sau inul.

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, este amintit un boier local cu numele Dărăscu. Tradiţiile locale amintesc existenţa unei biserici de lemn înaintea construirii locaşului de piatră.

În jurul anului 1880, a fost construită biserica de cărămidă pe temelie de piatră cu ajutorul enoriaşilor, dar prin contribuţia esenţială a ctitorului Gheorghe Diamandi, proprietarul vremelnic al moşiei Dărăşti, Mierlari şi Odăi.

Biserica a fost construită după obiceiul timpului, planul fiind unul trilobat, clasic bizantin, fără elemente arhitecturale specifice. Biserica avea trei turle, iar acoperişul era din lemn, învelit integral cu tablă, inclusiv turlele.

Din păcate, marele cutremur din anul 1977 a avariat grav monumentala biserică, iar presiunile comuniste ale autorităţilor locale au dus la demolarea bisericii în ziua de 20 aprilie 1977.

Clopotniţa bisericii, situată la intrare, a fost dărâmată de cutremur.

Satul Dărăşti este introdus în programul de sistematizare în vederea contruirii Canalului Dunăre-Bucureşti şi această incertitudine a locuitorilor privind viitorul lor pe aceste meleaguri, a determinat existenţa unui locaş provizoriu pentru slujire din anul 1977, până în anul 1984. În aceşti ani, slujbele erau oficiate într-o construcţie din lemn amplasată la marginea curţii bisericii.

În anul 1984, enoriaşii au contribuit pentru construirea unei alte capele provizorii din zidărie şi acoperită cu lemn, placaj şi tablă, folosind o parte din materialele recuperate de la vechea biserică. Tot atunci a fost ridicată şi clopotniţa, care are un etaj, este situată lângă capela provizorie şi este contruită din cărămidă şi învelită cu tablă.

În anul 2003, s-a început construirea noii biserici, pe amplasamentul vechii biserici dărâmate de autorităţile comuniste. Biserica nouă este o construcţie monumentală, în stil brâncovenesc, având pridvor deschis sprijinit pe coloane, trei turle din cărămidă, iar înălţimea bisericii va fi de 24 de metri.

În prezent, se lucrează la finalizarea turlelor şi la învelirea bisericii cu tablă de cupru. Anul viitor sunt planificate lucrările de tencuire exterioară şi interioară.