PAROHIA DĂRĂȘTI – FILIPESCU

         Parohia Dărăști Filipescu este situată în comuna Dărăști-Ilfov, localitate aflată pe malul stâng al râului Argeș, în partea de sud a județului Ilfov. Această comună s-a numit în trecut Dărăști sau Brăniștari, anul întemeierii localității pierzându-se în negura timpului. Pe malul Argeșului, au fost descoperite urme ale prezenței oamenilor încă din perioada neolitică. De asemenea, în partea de sud-vest a comunei există un sit arheologic – monument istoric, ce conține urme ale unei așezări din secolele al XVI-lea – al XVII-lea. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, este amintit un boier local cu numele Dărăscu. Se pare că numele comunei vine de la faptul că pe malul Argeșului erau multe dărace folosite la spălatul și dărăcitul lânei. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Sabarul a județului Ilfov și era formată din satele Asan, Filipești și Mitropolia. Satul Asan aparținea familiei boierilor Asan, iar moșia Filipescu aparținea vechii familii boierești Filipescu. În prezent, cele două sate formează o singură localitate, Dărăști, denumirile de „Asan” și „Filipescu” păstrându-se doar pentru parohiile și comunitățile de credincioși ce aparțin celor două biserici din localitate. În perioada comunistă, satul trebuia desființat pentru amenajarea portului de la Canalul Dunăre-București, dar Revoluția din decembrie 1989 a zădărnicit aceste planuri. Locuitorii comunei sunt în mare parte agricultori.

        Tradițiile locale amintesc de existența unei biserici din lemn înaintea construirii unui locaș din cărămidă. În jurul anului 1880, a fost construită o biserică din cărămidă pe temelie de piatră prin contribuția enoriașilor, dar și a familiei ctitorilor Gheorghe și Elena Diamandi, arendașii moșiei Dărăști, Mierlari și Odăi, deținută de familia boierească Crețulescu. Dimensiunile vechii biserici erau destul de mari (12,44 x 24,70 x 9 metri înălțimea la cornișă), având forma generală de plan trilob cu două turle de scânduri învelite cu tablă. Biserica veche a fost distrusă total de cutremurul din data de 4 martie 1977. Tot atunci a căzut și clopotnița de zid de la intrarea în curtea bisericii, clopotniță construită în anul 1942 de familia negustorului Gheorghe Tudose. Pentru o scurtă perioadă, s-a slujit într-o magazie de lemn construită în curtea bisericii. În 1980, s-a construit actuala capelă din materiale recuperate de la vechea biserică. În 1986, preotul paroh Serafim Moruzan solicită Centrului Eparhial un proiect tehnic pentru construirea unei noi biserici. Din păcate, autoritățile comuniste au interzis reconstruirea bisericii. În anul 2001, s-a încercat turnarea unei fundații pe amprenta vechii biserici, dar lucrările s-au sistat în urma decesului preotului paroh Florian Constantin. În anul 1984, enoriașii au construit actuala clopotniță din zid.

În anul 2003, luna septembrie, preotul paroh Chirițoiu Ciprian începe lucrările de reconstruire a bisericii, folosindu-se proiectul inițial întocmit în anul 1986. Noua biserică este construită pe amprenta celei vechi, în stil muntenesc brâncovenesc, având pridvor deschis sprijinit pe stâlpi cu cinci arce în plin centru către intrare și câte două arce laterale. Turla centrală are zece laturi, iar cele două turle dispuse pe pronaos au câte 8 laturi, toate trei fiind construite după frumosul model al turlelor brâncovenești.

Lucrarea de ridicare a locașului de cult a fost finalizată în anul 2015, iar slujba de sfințire a fost oficiată în ziua de duminică, 18 octombrie 2015 din încredințarea Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de către Prea Sfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal. La început anului 2017 în postul de paroh la Parohia Dărăști Filipescu este numit PC Preot dr. Marian Datcu, care a continuat lucrările la biserica parohială, finalizând în perioada 2017 – 2019 tencuirea interioară a locașului de cult (fresca neagră, pregătitoare pentru pictură); în vara anului 2019 a fost placată cu marmură de rușchița și granit roșu pardoseala bisericii, iar în anul 2020 s-au executat lucrări la periții exteriori ai sfintei biserici. S-au mai realizat lucrări de înfrumusețare a curții parohiale prin construirea unei troițe închinate Maicii Domnului, împodobirea  monumentului ridicat în cinstea eroilor dărășteni din cele două războaie mondiale cu două plăci comemorative și ne aflăm într-un amplu proces de organizare a cimitirului parohial. În prezent, se urmărește continuarea lucrărilor și pictarea bisericii, precum și achiziționarea unui mobilier nou, toate acestea fiind posibile doar prin contribuția credincioșilor noștri, precum și prin implicarea autorităților locale.

          Șirul preoţilor slujitori: Marin Popescu (1881-1925), Ion Davidescu (1925-1933), Gheorghe Aurelian (1933-1966), Serafim Moruzan (1966-1991), Constantin Florian (1991-2002), Ciprian Chirițoiu (2002-2016), Marian Datcu (actualul paroh; din 2017).

Cimitirul parohial este foarte vechi și este situat în curtea bisericii. O zonă din spatele cimitirului poartă denumirea „la turci”, deoarece aici au fost îngropați o parte din soldații turci, căzuți prizonieri în urma Războiului de Independență și care au murit din cauza foamei și a frigului. În prezent, în cimitirul parohial se află 1169 locuri în folosință veșnică, conform planului cimitirului, și nu se regăsesc înhumate personalități marcante ale istoriei naționale, ci doar anumite personalități iubite și apreciate pe plan local, cum ar fi Pc Preot Florian Constantin, fost paroh al acestei biserici, dna învățătoare Petra Ghiță, dl primar Sorin Țicu, dl prof. univ. dr. Gheorghe Nistorescu și diverși eroi care s-au jertfit în cele două războaie mondiale. Cimitirul parohial are acte de proprietate și este organizat pe figuri, rânduri, are numerotate toate locurile și este bine îngrijit. În prezent, avem în desfășurare amenajarea unei capele, împrejmuirea cimitirului cu un gard din plăci de beton, turnarea unor alei din ciment pe rândurile secundare, construirea unei rampe pentru gunoi, extinderea iluminatului pe aleile principale din cimitir (în prezent fiind iluminat doar parțial).