PAROHIA CORNETU

Biserica parohiei Cornetu este situată în mijlocul comunei, pe drumul naţional 6, Bucureşti-Alexandria, la 17 km de centrul Capitalei.

Lăcaşul de cult a fost construit din cărămidă în anul 1900, cu ajutorul material al lui Dimitrie Marinescu-Bragadiru, proprietarul moşiei, şi din darurile şi munca enoriaşilor, la stăruinţa preotului paroh de atunci, Tudor Poenaru.

Biserica este acoperită cu tablă, pardoseala este din mozaic, iar încălzirea se realizează în prezent prin două centrale termice pe gaze. Din 1962 s-a introdus şi lumina electrică.

De-a lungul vremii, anii şi seismele au lăsat urme asupra zidurilor şi implicit, asupra picturii, care, între timp, a fost acoperită de fum şi gudroane, producându-se şi exfolieri de peliculă.

Urmările cutremurelor au fost remediate în exterior, biserica fiind consolidată, înlăturându-se igrasia de la soclu prin subzidire şi tencuire în praf de piatră, în anul 1990, prin strădania preotului Florian Stan.

În anul 2000, anul centenarului bisericii,   s-au realizat refacerea picturii exterioare în ulei, de către pictorul Nicolae Oană, înlocuirea branşamentului şi a instalaţiei electrice, montarea de scări noi din marmură şi pavaj în faţa bisericii.

Ca urmare a evlaviei deosebite a credincioşilor parohiei faţă de Ocrotitoarea bisericii şi a localităţii noastre, în urma demersurilor făcute, parohia a primit în dar, în august 2003, un veşmânt care a acoperit moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Acest odor de preţ a fost aşezat spre cinstire într-o raclă, sub un baldachin frumos sculptat.

Lăcaşul este prevăzut cu două turle, din care turla Pantocratorului este deschisă, iar cea de deasupra pronaosului este oarbă. Lungimea bisericii este de 28 m., lăţimea în naos de 11,50 m., şi înălţimea până în vârful turlei este de 22,40 m.

Între naos şi pronaos este o boltă prelungită, iar tavanul pridvorului este orizontal.

Catapeteasma, lungă de 6 m. şi înaltă de 4.5 m., a fost adusă de la vechea biserică Sf. Nicolae Vlădica din Bucureşti şi este ornamentată în stil brâncovenesc, având icoanele din registrele superioare de o mare valoare artistică.

Pictura bisericii a fost executată în tehnica ulei, stil neobizantin, de către pictorul Anton Serafim, în anul 1906, fiind restaurată în anul 1928, iar în anul 1974, de către Olga Greceanu.

Între anii 1992-1993 s-au executat lucrări de restaurare a picturii de către Elena Vasilescu, catapeteasma fiind de asemenea restaurată şi îmbrăcată cu foiţă de aur.

În anul 2005 mobilierul vechi a fost înlocuit cu unul nou, executat din stejar sculptat. Tot atunci au fost înlocuite şi uşile de la intrare.

În cadrul programului liturgic al parohiei  noastre, predica ocupă un rol însemnat, aceasta fiind atât un mijloc important de propovăduire a Evangheliei,  cât şi un bun prilej de instruire şi formare a credincioşilor. În afara duminicilor şi sărbătorilor, se dau sfaturi duhovniceşti în cadrul cuvântărilor săptămânale de la slujba Sf. Maslu şi a Acatistului.

Cateheza este un alt moment de întâlnire cu tinerii credincioşi ai parohiei, unde sunt propuse teme teologice diverse şi de actualitate.

Parohia Cornetu desfăşoară un program de parteneriat cu şcoala din localitate, pentru apropierea copiilor de viaţa religioasă a bisericii. De asemenea, s-a înfiinţat un cor de copii, care, sub îndrumarea preoţilor slujitori, participă la serbările şcolare şi în biserică la marile sărbători religioase.

Biserica dispune şi de o mică bibliotecă creştină, spre întâmpinarea nevoilor credincioşilor de a se îmbogăţi sufleteşte din tezaurul Ortodoxiei.

Periodic, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din ţara noastră, pentru cunoaşterea acestora şi spre folosul sufletesc al enoriaşilor.

Parohia sprijină periodic familiile nevoiaşe din cuprinsul ei, precum şi pe alţi credincioşi care participă la sfintele slujbe, care au dificultăţi şi  solicită ajutor.

De asemenea, preoţii slujitori acordă asistenţă religioasă şi ajutor material copiilor cu dizabilităţi din cele două case de copii ale Fundaţiei Motivation, aflate pe raza parohiei.

În cazurile medicale grave parohia oferă ajutor financiar pentru intervenţii chirurgicale şi procurarea de medicamente.

Cu ocazia marilor sărbători creştine, precum şi a hramului bisericii, sunt ajutate familiile nevoiaşe din cuprinsul parohiei, prin oferirea unor pachete cu alimente.

Totodată, sunt sprijiniţi tinerii care doresc să-şi continue studiile şi au posibilităţi materiale reduse.