PAROHIA COPĂCENII DE JOS

Parohia Copăcenii de Jos, cu sediul în com. Copăceni, str. Principală, nr. 507, jud. Ilfov, este atestată documentar în anul 1740. Biserica se află la intersecţia celor două cartiere :  Bujoreni şi   ,Sfântul Ioan . Mănăstirea Sfântul Ioan din Bucureşti (unde se află actuala clădire C.E.C. de pe Calea Victoriei ) îşi avea proprietăţile în satul nostru- de la aceasta se păstrează numele străzii Sfântul Ioan.

Biserica noastră a avut un teren mai mare, situat în faţa ei, pe locul unde se află clădirile şcolii. Biserica este de categoria a III-a şi se află la 16 km. de Bucureşti. Biserica nu este monument istoric sau de arhitectură.

În anul 1827 este amintită prima biserică cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, fiind înregistrată pe lista monumentelor istorice cu codul IF-II-m-B-15274.

În locul ei a fost zidită din temelie o biserică de zid în formă dreaptă, cu două turle de Maria Ştefan Bujoreanu în anul 1840, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae.

Printre cei care au ajutat biserica se numără şi monahul Eftimie de la Sfântul Munte Athos, Clepcea Maria si col. Dr. Ioan Marinescu-Copăceanu.

Actuala biserică, cu hramul Sfântul Gheorghe a fost ridicată din iniţiativa şi sub directa supraveghere al vrednicului de pomenire preot Gheorghe Popescu(1912-2002), în baza planurilor întocmite de arh. Constantin Mihăescu din Bucureşti.

În anul 1936, locaşul bisericii se afla într-o stare de ruină. Înăuntru ploua ca afară. Turlele erau din paiantă, putreziseră şi ameninţau să se prăbuşească peste credincioşi, zidurile se degradaseră şi erau pline de igrasie.

Construirea noii bisericii a început în anul 1937 şi a continuat până în anul 1940, când s-a sistat. A continuat în 1945, an în care au fost montate uşile, ferestrele, s-a tencuit în interior şi s-au terminat lucrările de finisaj.

În luna august 1954 executarea frescelor a fost încredinţată pictorului Constantin Niţulescu. Iarna din acel an fiind foarte blandă s-a putut lucra în interior, pictura terminându-se în aprilie 1955. În anul 1958 biserica a fost sfinţită de episcopul Antim Nica.

În anul 1967 s-au terminat lucrările exterioare, iar în anul 1968 s-a introdus lumina electrică.

Temelia este din beton, structura, arcele, bolţile şi turla sunt din beton armat, zidurile din cărămidă. Planul de bază este în formă de cruce, cu altarul semicircular cu proscomidie şi diaconicon, cu o turlă foarte înaltă pe naos, iar pronaosul înglobează şi cafasul. Pridvorul este o construcţie mai nouă din structuri de fier pe temelie de beton.

Tâmpla este din lemn de stejar fiind sculptată de meşterul Popa din Bucureşti, str. Alexandru Ioan Cuza (la o zi după ce a fost ridicată, atelierul a fost bombardat de avioanele inamice). Icoanele sunt pictate în ulei pe panouri de lemn în anul 1946, de pictorul Georgescu Vasile din Bucureşti, aflându-se în perfectă stare. Între anii 1947-1948 s-au executat strănile în lemn de stejar masiv de meşterul tâmplar Anghel Dima.

La data de 15.02.1998, Lică Lepădatu  este hirotonit de P. S. Teodosie Snagoveanul pe seama Parohiei Copăcenii de Jos. Primul lucru care s-a făcut, a fost curăţarea candelelor, policandrelor la I.B.A. şi schimbarea instalaţiei electrice. S-au confectionat primele stihare pentru copiii care vin la biserică. S-a organizat pentru prima dată hramul bisericii.

În anul 1999, s-a reparat clopotul şi clopotniţa. În postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel s-au început lucrările la acoperişul de la clădirea de lângă biserică. La 20 iulie 1999 P.S. Teodosie Snagoveanul a sfinţit troiţa construită de Gheoghe Florea pe locul alteia mai vechi, dărâmată de comunişti.

În anul 2000, s-a asfaltat aleea bisericii. S-a făcut o nouă scară la intrarea în biserică. În septembrie s-a amenajat un loc special pentru arderea lumânărilor.

În anul 2001, s-a construit un zid (gard) între biserică şi şcoală. În luna august s-au finalizat lucrările la încălzirea termică (prima centrală pe gaze din sat). În luna octombrie s-a terminat zugrăvirea bisericii şi a acoperişului. La 28 octombrie a avut loc sfinţirea bisericii de către P.S. Varsanufie Prahoveanul.

În anul 2002, s-a cumpărat pentru interiorul bisericii 140 mp. de mochetă. Se lucrează la interiorul casei parohiale, iar la data de 02.11.2002 ne-am mutat în casa parohiei.

În anul 2003 s-a construit gardul casei parohiale (fundaţie, stâlpi şi poarta). În luna decembrie s-a racordat biserica la gaze..

În 2006, cu ajutorul enoriaşilor, al d-lor Bădescu Dumitru şi Găulea Nicolae şi al Primăriei, s-au executat lucrările de consolidare a turlei, precum şi schimbarea acoperişului cu tablă de cupru.

În 2007, s-au început lucrările de restaurare a picturii de către d-na. Horju Ruxanda şi dl.Horju Mihai.

În 1998, s-a înfiinţat şi organizat ,,Comitetului Copiilor’’, s-a participat la simpozionul internaţional ,,Oameni şi Religii”, organizat de Presedenţie, Patriarhie şi Comunitatea Sfântul Egidiu în 1999, s-a înfiinţat corul şcolar ,,Mihai Viteazul’’ şi s-a obţinut premiului II la grup vocal şi premiul II la interpretare solist anul 2006 -concurs organizat de ISJ. Ilfov, s-au organizat în fiecare an pelerinaje la mânăstirile din ţară.

S-a participat la emisiunile Radio Romania Actualitati în anul 2005 şi la

evenimente culturale (piese de teatru, Sărbătoarea Bujorului-Jud. Giurgiu-2006), vizitarea muzeelor şi a Grădinii zoologice, partener la proiectul COMENIUS al Şcolii nr. 1 din Copăceni -2008.

Parohia s-a preocupat periodic de:

  • oferirea de alimente cu ocazia hramului Sfantului Mare Mucenic Gheorghe;
  • premierea elevilor merituoşi ai şcolii din Copăceni (icoane şi cărţi);
  • sponsorizarea atelierului de pictură al scolii;
  • ajutorarea persoanelor nevoiaşe cu prilejul marilor sărbători;
  • ajutorarea deţinuţilor de la Penitenciarul Jilava;
  • ajutorarea sinistraţilor din Moldova.