PAROHIA CLINCENI

Comuna Clinceni, în interiorul căreia se afla această frumoasă biserică, se află aşezată în sud-vestul Municipiului Bucureşti,  la aproximativ 15 km.

Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, a fost zidită în anul 1680, în timpul lui Şerban Cantacuzino, de către Ramadan Paleologu, pe actualul amplasament.

Documentele legate de această biserică sunt foarte puţine, se ştie că printre preoţii ce au slujit aici s-a numărat şi Mitropolitul Partenie Clinceni. Acesta s-a născut la data de 10 octombrie 1847, în această localitate, primind din botez numele de Petru Stancu, tatăl său  fiind preot în sat. A făcut studii la Seminarul Central din Bucureşti între 1861-1868, la Facultatea de Litere din Bucureşti între anii 1870-1872, şi apoi la Facultatea de Teologie a Universităţii din Atena între 1873-1877, mai târziu fiindu-i conferit titlul de Doctor Honoris Causa al acestei Universităţi. În anul 1868 a fost hirotonit diacon. În anul 1877 s-a călugărit, fiind şi hirotonit ieromonah, pentru ca apoi în anul 1878 să fie hirotesit protosinghel şi arhimandrit, slujind ca superior al Capelei ortodoxe romane din Leipzig şi al celei din Paris. Pentru toată contribuţia sa a fost hirotonit arhiereu cu titlul de Bârlădeanul,la data de 12 februarie 1886, apoi la 10 decembrie 1886 a fost ales episcop al Dunării de Jos. La data de 8 februarie 1902, a fost numit mitropolit al Moldovei şi Sucevei şi instalat la 24 februarie 1902, retrăgându-se din acest scaun mitropolitan la 31 decembrie 1908. Mitropolitul Partenie Clinceni a trecut la cele veşnice în data de 9 ianuarie 1910, în Bucureşti.

Cu siguranţă acesta este cel mai de seama reprezentant al bisericii din parohia Clinceni. Încă se mai păstrează o pictură ce înfăţişează familia preotului Stancu (tatăl sau), în care apare şi Mitropolitul Partenie Clinceni.

Lângă biserică s-a înălţat un monument în cinstea eroilor căzuţi în primul război mondial. Între anii 1974-1976 a fost refăcut şi i-a fost adăugată o placă comemorativă şi cu eroii căzuţi în cel de-al doilea război mondial.

În 1968 s-a refăcut zidul de împrejmuire al bisericii şi s-a mutat poarta din partea de răsărit, în partea de miază-zi. Ulterior aceasta a fost refăcută în anul 2006.

În 1969, vechea clopotniţă din lemn a fost dărâmată şi s-a construit alta din fier care adăposteşte şi în prezent clopotele bisericii.

În urma cutremurului din 4 martie 1977 a fost afectată structura bisericii, fapt ce a dus la restaurarea ei. Acest lucru a fost destul de anevoios întrucât biserica era declarată monument istoric, pentru renovarea ei fiind necesară o aprobare specială de la Monumentele Istorice.

Datorită unor intervenţii la acest for, biserica a fost scoasă din rândul monumentelor istorice, fiind păstrată ca monument istoric numai catapeteasma.

Astfel s-a primit aprobare de renovare a bisericii. Consolidarea ei s-a făcut de meşterul Alexandru Vlad, astfel: două centuri, una la bază şi una la cornişă, (biserica fiind zidită în întregime din cărămidă fără stâlpi de susţinere) cu optsprezece stâlpi pe verticală, cu trei tiranţi, unul de beton şi doi de oţel, legaţi de centura de sus de la cornişă.

După consolidare, în 1982, a fost refăcută şi pictura de către pictorul Mircea Chelsoi, care , de asemenea , a pictat şi noul pridvor al bisericii. Pictura s-a realizat în frescă în timpul Patriarhului Iustin Moisescu, protoiereu fiind Pr. Marin Ungureanu, cu cheltuiala întregii parohii.

De asemenea, în 1983, a fost refăcut acoperişul, fiind schimbată astereala, şi acoperit cu tablă.

În anul 2000 s-a construit în incinta bisericii o trapeză, un lumânărar exterior şi un birou.

În 2002 a fost restaurată pictura bisericii şi a fost pictată şi trapeza.

În urma terminării lucrărilor de reparaţii:”Ca urmare a raportului 678/2002 al Protoieriei Ilfov şi potrivit Înaltei rezoluţii a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist de pe temei 12347/2002 s-a aprobat sfinţirea bisericii parohiei Clinceni, Protoieria Ilfov, pe data de 6 decembrie 2002.

La oficierea slujbei religioase va participa  Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist.

Pentru merite deosebite i s-a acordat p.c. pr. Gheorghe C. Gheorghe rangul de “Iconom Stravofor” (extras din înştiinţarea data de către Protoierie).

În 2007 a fost înălţată şi restaurată catapeteasma ce datează de la 1694 din timpul lui Constantin Brâncoveanu , în stil brâncovenesc.

De asemenea, datorită purtării de grijă a părintelui paroh Gheorghe C. Gheorghe, s-au adus şi Moaştele Sfântului Ierarh Nicolae de la biserica Sfântul Gheorghe din Bucureşti, spre a fi ocrotitor şi rugător, al credincioşilor parohiei Clinceni.