PAROHIA CIOROGÂRLA I

Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe aparţine tipului de plan treflat cu pridvor pe vest şi turla pe pronaos, aceasta având scara de acces adosată faţadei de Nord.

Are absida altarului poligonală la exterior şi semicirculară la interior, este acoperită cu o semicalotă din cărămidă şi iluminată printr-o fereastră în ax.

Nişa proscomidiei cu arcada semicirculară este amenajată în grosimea zidului şi este iluminată printr-o fereastră dreptunghiulară de mici dimensiuni.

Altarul este separat de naos printr-o tâmplă de zid. Naosul are abside laterale poligonale la exterior şi semicirculare la interior, acoperite cu semicalote şi iluminate prin ferestre pe Nord şi Sud.

Naosul, în zona centrală, este acoperit cu un tavan cu structură de lemn cu tencuiala pe trestie şi este separat de pronaos doar printr-un arc de cărămidă închis la partea inferioară cu lemn. Pronaosul de formă pătrată este acoperit cu o calotă pe pandantivi ce se sprijină pe arcade semicirculare. El înglobează şi fostul pridvor deschis al bisericii, zidul sau arcele pe coloane ce separau cele două spaţii fiind demolat la lucrările din 1967.

Fostul pridvor deschis avea formă dreptunghiulară şi era acoperit cu o semicalotă în zona centrală şi arce de cărămidă în laterale. Cele două arcade cândva deschise de pe Nord şi Sud sunt închise cu parapet de căramidă şi ferestre de dimensiuni mai mari. Pronaosul iniţial este iluminat prin două ferestre asemănătoare cu ferestrele naosului şi altarului.

Deasupra pronaosului se află tamburul turlei şi turla, la care se accede prin scăriţă rotundă din lemn cu ax central şi casa scării din zid de cărămidă pe plan poligonal adosat faţadei de Nord.

Pridvorul închis, actual adăugat la lucrările din 1967, are o formă aproape pătrată, înălţimea este mai mică decât a bisericii iniţiale şi este acoperit cu tavan fals pe structura de lemn.

Exteriorul bisericii este în întregime tencuit, fiind împărţit în două registre inegale de un brâu denivelat faţă de rest, în porţiunea corespunzătoare fostului pridvor deschis.

Întregul interior al bisericii a fost pictat în 1967 în ulei, pe vechea pictură în frescă a bisericii.

Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost construită în anul 1784 de către vornicul Alexandru Samurcaş şi soţia sa Zinca, fost dregător valah din timpul domniilor fanariote. Participant la Revoluţia din 1821, în calitate de preşedinte al Societăţii Eteria, l-a sprijinit pe Tudor Vladimirescu şi mişcarea sa.

A ridicat această biserică “pentru a fi de trebuinţă duhovnicească locuitorilor din cele două sate de pe moşia sa – Samurcaşeştii de Sus şi Samurcăşeştii de Jos”, aşa cum este scris în tomosul de sfinţire a acestei biserici. Iniţial, a fost înzestrată cu două hramuri: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.

În jurul anului 1900 a venit ca preot, dintr-un sat din Vlaşca, părintele Gheorghe Anghelescu, care a păstorit până în jurul anilor 1940, lăsându-l ca preot paroh, pe ginerele său, părintele Tudor Anghelescu.

În anul 1960, părintele Tudor Anghelescu a început reabilitarea bisericii, ce fusese afectată de cutremurul din 1940. Astfel, după ce a consolidat biserică, a trecut la repictarea ei şi a adăugat un pronaos mare ce înglobează şi fostul pridvor al bisericii.

În anul 1981, părintele Tudor Anghelescu merge la Domnul, nu înainte de a îngrădi curtea bisericii şi a cimitirului cu un gard de cărămidă. Îi urmează în şirul pastoraţiei părintele Basica Constantin, până în anul 1992, când se transferă în Bucureşti.

În 1992 este numit preot paroh părintele Nicolae Codea care găseşte sfânta biserică grav afectată de igrasie, consecinţă a inundaţiilor repetate din anii 1970-1978.

Cu ajutorul credincioşilor şi din mila lui Dumnezeu s-a început din anul 1993 reabilitarea bisericii. S-au desfăcut şi refăcut tencuielile exterioare şi interioare, canale de ventilaţie în partea inferioară a zidăriei, s-au aplicat lambriuri de lemn în interior pentru ventilaţia zidurilor şi s-a executat restaurarea picturii  interioare, în timp ce  registrul exterior al bisericii a fost pictat în frescă.

În anii 2007-2008 s-a reuşit executarea unui tratament modern pentru eliminarea totală a apei din ziduri. Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost inclusă în lista monumentelor istorice din judeţul Ilfov, începând cu anul 2004.