PAROHIA CHITILA II

Pe strada Ana Ipătescu, la nr. 38,  se află bisericuţa parohială cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Chiar dacă înalţimea ei nu o face să fie remarcată de la distanţă, când îi treci pragul simţi căldura  şi liniştea pe care numai un lăcaş sfinţit al Domnului o poate oferi.

În anul 1950, în perioada comunismului, atunci când multe biserici se demolau, Părintele Dobra Gheorghe împreună cu enoriaşii au avut credinţa şi curajul să ridice  acest sfânt altar de închinăciune lui Dumnezeu. Dimensiunile ei mici: (13 metri lungime, 4 metri lăţime şi 8 metri înălţime, construită în formă de cruce), duc cu gândul,  aşa cum spunea şi P.S. Episcop Sebastian Ilfoveanul,” la un paraclis dintr-o mânăstire”, iar nenumăratele icoane care ţin loc de pictură creează atmosfera necesară rugăciunii.

Părintele Gheorghe a slujit  aici 55 de ani, până la pensioanrea sa, timp în care prin pastoraţie a reuşit să ţină aprinsă în sufletul enoriaşilor flacăra credinţei şi dragostea faţă de biserică. Cumpătat şi linistit, şi-a urmat cu paşi siguri calea misiunii sale duhovniceşti .

În anul 2005, când a venit în această parohie, tânărul preot paroh Doru-Marian Dumitrache a descoperit în părintele  Gheorghe un adevărat sprijin,  multă bunăvoinţă şi prietenie astfel că în prezent, vigoarea tinereţii se îmbină cu înţelepciunea bătrâneţii pentru a sluji cât mai bine atât în faţa lui Dumnezeu cât şi oamenilor.

Deteriorarea vechii bisericuţe, asupra căreia timpul şi-a pus amprenta, a determinat pe părintele Paroh să ia hotărârea construirii unui nou lăcaş de cult.

Acestă dorinţă  s-a transformat în realitate odată cu implicarea autorităţilor locale în frunte cu domnul primar Emilian Oprea. Dânsul, printr-un sprijin continuu atât moral, cât şi material, a făcut ca în data de 26 iulie 2007 să se sfinţească de către Preasfinţitul Părinte Episcop Sebastian Ilfoveanul piatra de temelie a noii biserici cu hramul Naşterea Maicii Domnului(8 septembrie).

A fost o mare sărbătoare pentru parohie fiindcă, prin rugăciunile Sfinţilor Părinţi slujitori, în acel loc şi în acea zi, harul Duhului Sfânt s-a pogorât pentru a sfinţi pământul pe care se va ridica pentru enoriaşi, dar şi pentru urmaşii acestora o nouă biserică, care va fi loc de închinăciune şi de mulţumire către Dumnezeu, dar şi simbol al Creştinătăţii noastre bimilenare pe aceste meleaguri, ca urmaşi ai celor încreştinaţi de însuşi Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la apostolat.

În prezent, fiecare în parte şi toţi împreună, cu osteneală, cu multă râvnă şi cu dăruire sufletească, lucrează împreună cu părintele Doru,  la realizarea acestui vis.

Noua construcţie se ridică majestuos către cer în mica parohie, lucrările fiind acum la stadiul de acoperiş.

Parohia  este  implicată  prin  preotul  Doru Dumitrache  într-un  parteneriat  educaţional  cu  şcola  şi  grădiniţa  din  parohie,  în  proiectul  pentru  “Dezvoltarea  resurselor  Umane”  axa  prioritară  2  “NU  ABANDONAŢI  ŞCOALA”  având  ca  obiect  catehizarea  copiilor  şi  prevenirea  abandonului  şcolar.

În data de 4 iunie 2011 a trecut la cele veșnice Pc. Pr. Gheorghe Dobra, fiind condus pe ultimul drum de un sobor de preoti împreună cu  enoriașii din întreaga Parohie.

Cu speranţa să se finalizeze cât mai curând lucrările la noua ctitorie, rugăm pe  Bunul Dumnezeu să ne dea tărie şi spor duhovnicesc pe calea mântuirii.