PAROHIA CERNICA

Actualei biserici a parohiei Cernica, i s-a pus piatra de temelie în timpul Mitropolitului Primat Calinic, în anul 1884 şi a fost terminată şi dată cultului prin sfinţire în timpul păstoririi Mitropolitului Iosif Gheorghian, în anul 1887 la 29 Iunie, purtând astfel Hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.

Este construită pe locul celei vechi de către credincioşii parohiei Cernica în frunte cu monahul Eftimie de la Mănăstirea Cernica, precum şi cu primarul de atunci Mihail Arghirescu, preoţii deservenţi în funcţie la acea vreme Pr. Ioan Duhovnicul şi fiul acestuia Pr. Alexandru Popescu, monahia Tecla de la Mănăstirea Pasărea şi mulţi alţi pioşi creştini, o parte dintre ei fiind trecuţi pe o plachetă comemorativă din marmură albă sculptată, aşezată în Sfântul Altar la Proscomidiar.

Biserica de atunci a fost prevăzută cu un pridvor din lemn ce nu a rezistat multă vreme intemperiilor  naturii. Clopotele erau instalate în turla din faţă şi în anul 1939 au fost date jos din cauza greutăţii lor şi a vibraţiilor ce afectau construcţia.

De-a lungul timpului, clădirea bisericii a avut nevoie de numeroase lucrări de întreţinere şi de reparaţii. Primele reparaţii capitale au vut loc între anii 1936-1939, în vremea păstoririi preotului doctor Gheorghe Bădie  executându-se şi lucrări de pictură, de către pictorul profesor Marincea Stoenescu din Bucureşti. În anul 1973 i s-au adăugat pridvorul de la intrare şi s-a confecţionat o clopotniţă din metal.

Din anul 1989, preotul paroh Melinte Grigore a iniţiat şi executat ample lucrări de restaurare şi consolidare, lucrări de subzidire cu temelii noi, exterior în praf de piatră, la acoperiş vopsitorie; a ridicat şi clădirea actuală a clopotniţei, fiind zidită şi împodobită cu picturi în mozaic, la fel ca şi peretele frontal al bisericii ce a beneficiat şi de refacerea integrală a pridvorului.

Tot cu acestă ocazie s-a refăcut şi pictura, ce nu mai beneficiase de nici o restaurare din anul 1939, de către pictorii Murariu Nicolaevici şi Marian.

Începând cu anul 1990 s-a trecut la recuperarea bunurilor ce au aparţinut bisericii.

În anul 1991, în ziua de 03 Noiembrie, biserica a fost târnosită cu binecuvântarea Patriarhului Teoctist, care a binevoit a trimite pe Preasfinţitul Episcop Roman Ialomiţeanul, fost Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi care, alături de un numeros şi ales sobor de preoţi şi diaconi, a aşezat în raclă moaştele Sfântului Mucenic Carp, serbat la 13 Octombrie, această dată devenind cel de-al doilea hram al acestui sfânt locaş.

Îmbunătăţirea aspectului şi a funcţionalităţii acestui sfânt aşezământ a continuat, de-a lungul timpului, prin grija preotul paroh Melinte Grigore. S-a dotat biserica cu încălzire centrala pe bază de gaz metan, ferestre cu geam termopan, s-au înlocuit strănile vechi cu unele noi din lemn de stejar frumos sculptate, policandrele, hote noi pentru arderea lumânărilor în pridvorul bisericii pentru a proteja pictura refăcută recent şi multe altele.

Din anul 1996, preotul paroh Melinte Grigore a luat iniţiativa deschiderii unui nou cimitir parohial întrucât cel vechi devenise neîncăpător şi inutilizabil din cauza apelor freatice de suprafaţă.

Astfel, la această nouă locaţie şi odată cu acestă iniţiativă încolţeşte şi ideea de a lăsa ceva în urmă, ceva ce va dăinui peste timp, şi împreună cu familia sa preotul paroh Melinte Grigore ctitoreşte un nou locaş de cult în incinta cimitirului.

Contrucţia bisericii cu hramurile:  Sf. Trei Ierarhi  Vasile, Grigore şi Ioan  şi Sf. Mc. Carp a început în anul 1997, în zilele şi cu binecuvântarea Patriarhului Teoctist, în luna Decembrie, când s-a pus piatra de temelie. După ce va fi dotată şi utilată cu tot ce este necesar serviciului divin, va fi târnosită şi va intra în patrimoniul Arhiepiscopiei Bucureştilor spre folosire veşnică.

Pentru activitatea curentă şi deservirea noului cimitir parohial, tot din anul 1997 s-a început construirea unei capele şi a unui pavilion administrativ ce include:

  • birourile administrative ale cimitirului;
  • bibliotecă creştină;
  • cancelaria parohială;
  • cabinete medicale;
  • camere oaspeţi;
  • trapeza – cu interior pictat cu scene religioase – cu rol şi de cantină socială, cuprinde o bucatărie şi o sală de mese utilizate şi pentru organizarea parastaselor.

Lucrările continuă, o parte dintre aceste fiind deja date în uz.

Amplasată lângă biserica cu hramurile Sf. Trei Ierarhi şi Sf. Mc. Carp,  trapeza funcţionează încă din anul 2004, în funcţie de nevoile şi posibilităţile parohiei.

Astfel, sala frumos împodobită cu scene religioase stă la dispoziţia familiilor îndurerate spre a organiza parastasele în memoria celor dragi trecuţi la Domnul. Pe lângă parastase, aici iau masa primind hrană caldă şi rece enoriaşi ai parohiei, în număr variabil,cuprins între 15-25 persoane. Tot de aici se distribuie pachete cu alimente enoriaşilor aflaţi în dificultăţi materiale, acest ajutor fiind binevenit şi bine primit.

Întotdeauna preoţii parohiei, pr. Grigore Melinte – paroh şi pr. Marius-Cristian Melinte – coslujitor, îi încurajează pe cei ce organizează parastasele la trapeza parohiei, să pregătească şi să dăruiască în memoria şi spre pomenirea celor dragi trecuţi la cele veşnice, pachete cu alimente sau articole de îmbrăcăminte nevoiaşilor parohiei Cernica.

Îndemnaţi de cuvintele Mântuitorului de a cerceta pe cei aflaţi în nevoi, enoriaşii binevoitori ce au posibilităţi materiale ajută în mod direct, sau prin intermediul parohiei, persoane în vârstă, singure şi aflate în dificultate, dăruind astfel din prinosul lor spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci.

Activitatea social-caritativă a parohiei este sprijinită de familiile celor doi preoţi care, contribuind la organizarea agapelor frăţeşti, se alătură membrelor Comitetului parohial şi pregătesc şi distribuie pachetele către cei ce sunt în imposibilitatea de a se deplasa la sediul cantinei sociale.

Ca proiecte de viitor, Pr. Marius-Cristian Melinte, care este şi absolvent al Facultăţii de Stomatologie, are în vedere construirea şi darea în folosinţă a unui cabinet stomatologic şi de radiologie dentară, unde enoriaşii parohiei şi nu numai, vor beneficia de consultaţii gratuite şi de tratamente la preţuri adaptate nevoilor sociale ale parohiei.

Tot în aceeaşi clădire vor funcţiona o cancelarie parohială şi birouri administrative ce vor deservi cimitirul parohial, o bibliotecă creştină şi un cabinet de consultanţă juridică pentru enoriaşii parohiei ce nu-şi pot permite serviciile profesionale ale unor avocaţi. Acest proiect este în faza de finisare.

Cu credinţă şi nădejde în suflet, ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne călăuzească paşii spre îndeplinirea grabnică a proiectelor ce ni le-am propus şi totodată, încurajăm pe toţi binefăcătorii şi miluitorii creştini, enoriaşi sau nu ai parohiei Cernica şi care doresc să ne sprijine în demersurile noastre, de a ne contacta la sediul administrativ al parohiei aflat în incinta cimitirului parohial, str. Poet George Ţărnea nr. 7, vis-a-vis de Mănăstirea Cernica.