PAROHIA CĂŢELU SAT

Pe malul de nord al  râului Dâmboviţa, cu voia Tatalui, cu puterea Fiului şi cu săvârşirea Duhului Sfânt, ziditu-s-a acest sfânt locaş cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, de către enoriaşii parohiei şi cu ajutorul material al familiei Ştefan Hagi Moscu,la mijlocului veacului al XIX–lea. După bombardamentul din 04.04.1944, pe ruinele rămase s-a zidit din nou această biserică de către enoriaşi, pe dimensiunile actuale dotându-se cu toate cele de trebuinţă.

Biserica a fost jefuită în două rânduri, ultima dată la 14 ianuarie 1982, când a fost şi incendiată distrugându-se 20 rânduri de veşminte, covoarele, biblioteca, pictura şi instalaţia electrică. I s-au făcut reparaţii capitale în interior şi exterior. I s-a reinstalat reţeaua electrică, s-au procurat veşminte noi, cărţile şi obiectele de cult, refăcându-se pardoseala din Sfântul Altar, precum şi Sfântul Prestol. S-au realizat  construcţiile utilitare din curtea bisericii. Sfântul locaş a fost dotat cu mobilier nou scluptat în stejar, la atelierele Sfintei Mănăstiri Plumbuita şi a fost pictată în întregime, în tempera grasă, de către pictorul Sava Nicolae, profesor universitar.

Şirul preoţilor deservenţi la acest sfânt locaş, debutează cu Pr. Alexandru, Pr. Gheorghe,  Pr. Popescu, Pr. Spirea, Pr. Manole Tudor, Pr. Grancea, Pr. Lucian Stănculescu,  Pr. Vasile–Paraschiv Olteanu, coslujitor în funcţie din anul 2000 şi de la data de 01.08.2006 Pr. Ion Preda.

Biserica este construită din cărămidă în formă de    corabie (fără sâni laterali cu 3 încăperi: altar, naos şi tindă, precum şi o turlă deasupra tindei cu clopotniţa în ea, cu 2 clopote).

Pe pereţii exteriori ai bisericii, la stânga  şi dreapta intrării, se află icoanele din mozaic de murano reprezentând pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Uşile de la intrarea sfântului locaş sunt executate din lemn de stejar, sculptate la atelierele Sfintei Mănăstiri Plumbuita.

În anul 1940, prin milostenia familiei Ivan şi Aurelia Gheorghe, biserica primeşte  2 icoane împărăteşti din argint.

Avem în fază de proiect construcţia unei clopotniţe şi a unei capele.

Periodic efectuăm vizite la grădiniţa şi şcoala din sat stând de vorbă cu copiii parohiei, dăruindu-le cărţi de rugăciuni şi iconiţe.

După sfintele slujbe catehizăm copiii care sunt prezenţi în biserică.

Tinerii care studiază în şcolile teologice şi participă la diferite servicii religioase în cadrul parohiei sunt îndrumaţi să aibă un comportament de bun creştin şi de trăire întru Hristos.

Avem abonamente la Cotidianul Creştin Lumina şi Vestitorul, pe care le distribuim credincioşilor.

Organizăm cântarea omofonă cu enoriaşii parohiei angrenându-i şi la cântările colindelor de Crăciun şi de Sfintele Paşti.

Cercetăm la domiciliu enoriaşii bolnavi ce nu se pot deplasa la sfintele slujbe, administrându-le Sfânta Împărtăşanie, anaforă şi apă sfinţită.

Parohia acordă ajutoare materiale şi financiare pentru enoriaşi care sunt în dificultate, precum şi la alţi credincioşi care ne solicită sprijinul.

Am sponsorizat tinerii care studiază în şcolile teologice.

Organizăm pelerinaje la mănăstirile din ţară.