PAROHIA BRĂNEȘTI

ISTORICUL   COMUNITĂȚII   PAROHIALE. [ TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Denumirea „Brăneşti” vine de la cuvântul „Brana” și înseamnă “Poiană”- loc închis între păduri. Localitatea Brănești, din judetul Ilfov se afla pe malul stâng al râului Pasărea și este traversată de șoseaua națională DN3, care leagă Bucureștiul de Călărași.

Satul Brănești este cea mai veche aşezare a comunei, de peste 400 ani. Domnitorul Țării Românești, Ștefan Vodă Surdul, fiul domnitorului Ioan Vodă cel Cumplit între anii 1591-1592 a cumpărat moșia ,, La Zgâriata ” lângă moșia Brăneștilor așezată pe apa Pasărea. În hrisovul lui Radu Vodă Basarab 1608, 20 mai se menționează despre acest loc următoarele: ,,dat boiarului domniei lui, Cernicai Vornicului și Jupânesei lui Chiajna”.Localitatea mai este amintită in documentele Mănăstirii Cernica, în hrisoavele date de Radu Mihnea ( 1612) Gavriil Movila       (1620) și Duca Vodă (1677). La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Brănești făcea parte din plasa Dâmbovița a județului Ilfov și era formată doar din satele Brănești și Vadu Anei, totalizând 1511 locuitori , majoritar etnici bulgari, urmași ai bulgarilor emigrați peste Dunăre în secolul al XVIII-lea și 276 de case. Începand cu anul 1879, în satul de reședință funcționa o școală cu 58 de elevi (din care 50 băieți), o biserică ortodoxă și o pepinieră unde făceau practică elevii școlii de silvicultură din București. În 1950, comuna Brănești a devenit reședința raionului Brănești din regiunea București, după care în 1960 raionul a fost desființat, comuna devenind parte a raionului Urziceni al aceleiași regiuni. În 1968, reforma administrativă din România a adus reînființarea județului Ilfov, din care comuna Brănești a făcut parte, în compoziția actuală. În 1981, la noua împărțire administrativă a județelor, comuna a fost inclusă în Sectorul Agricol Ilfov, care în anul 1998 a devenit județul Ilfov. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (94,96%), iar pentru 4,27% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Prima biserica din Brănești s-a construit pe locul vechiului cimitir al satului, cu dată necunoscută, atestată pentru prima dată în anul 1789. Acesta se afla la 50 m sud faţă de actuala biserică unde se află o cruce veche ce aminteşte de vechiul cimitir al satului, dezafectat în anul 1980. Prima biserică fost construită „din gard de nuiele în mărime de 6/4 m, apoi a fost refăcută cu scânduri şi acoperită cu oloane”. Această condiţie a bisericii se explica prin faptul ca în anul 1810 satul era constituit doar din 92 de locuitori. Ca urmare a valurilor de sârbo – bulgari bejenari ce poposesc în aceasta localitate, în anul 1835 satul număra 107 familii, adică aproximativ 500 locuitori, iar biserica veche de lemn devenise neîncăpătoare. Arhimandritul Diomid, stareţul mănăstirii Cernica, ce avea în stăpânire moşia, la îndemnul Sfântului Calinic, atunci episcop de Râmnic a hotărât ridicarea unei biserici, folosindu-se de venitul moşiei şi sprijinul multor credincioşi. [ARHITECTURA. PAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Actuala biserică a fost construită în anii 1858-1859 sub formă de cruce, de 39 m lungime și de 12 m lățime, din zid de cărămidă, gros de un metru, cu o suprafaţă de 260 mp şi cu o singură turlă mare, centrală, din nuiele împletite. Ctitorul a dorit ca această biserică să fie o copie a bisericii Sfântul Gheorghe de la Cernica, ctitorie a Sfântului Ierarh Calinic. [PISANIA] bisericii datată din 9 iulie 1859 mentionează următoarele: ,,Cu puterea şi ajutorul Sfintei Treimi s-au zidit această Sfântă Biserică din temelie întru cinstea şi pomenirea Sf. Ierarh Nicolae de la Mira, spre veşnica pomenire a fericiţilor ctitori, Grigore Bojoreanu şi Maria soţia sa, că cel dintâi au dăruit Mănăstirii Cernica moşia numită Tărtăseşti, iar cel de-al doilea a patra parte din moşia Câmpina care în urmă s-au făcut schimb de s-au dat-o Mănăstirea Cernica Sfintei Mitropolii şi Sfânta Mitropolie au dat în loc pă această moşie numită Brăneşti şi s-au zidit cu toată osteneala şi osârdia Sf. Sale Părintele Arh. K. Diomid, stareţul Sf. Mănăstiri Cernica, şi au luat săvârşire în zilele bine credinciosului şi iubitului Alexandru Ioan Cuza, Domnu Ţării Româneşti şi Moldovei, păstorind Biserica Prea Sf. Sa Nifon, Mitropolitul Ungro-Vlahiei. Anul 1859 iulie”.. După mai bine de 50 de ani, în 1914 biserica a suferit prima reparaţie. În urma cutremurului din 1977, biserica a fost grav avariată și reparată între anii1983-1985, când s-au pus boiandrugi la geamuri și s-a împodobit cu 52 strane din lemn de stejar. După finalizarea lucrărilor de reparatii și pictură în anul 1985 biserica a fost resfintita de catre Prea Sfintitul Parinte Episcop vicar Roman Ialomiteanu .Prin contributia organelor locale si în special al primarului de atunci domnul Tanase Florian si a actualului primar domnul Cismaru Nicolae in cursul anului 2000 întreaga biserica și turla au fost acoperite cu tabla din cupru. [PICTURA] Nu se cunoaşte autorul primei picturi, dar este presupus a fi monahul Onisifor .Va fi repictată în ulei în stilul neorenaşterii de către pictorii Serafimescu şi Dogărăscu și în 1950 pictura va fi restaurată de pictorii Constantin Călinescu şi Gheorghe Vânătoru care au pictat si pridvorul, în tehnica tempera, iar în exterior pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel în tehnica frescă. În anul 1971 pictura a fost restaurată de pictorul Ion Minulescu. Între anii1983-1985 au fost executate lucrarile de restaurare a picturii de pictorul Ion Nichita. Actuala pictură a fost spălată și renovată în anul 2010 de pictorul.Baciu Ion. [ANEXE] Clopotniţa, cu cele două clopote a fost construită din beton şi cărămidă în anul 1939 si se afla în fata bisericii. Accesul în incinta curtii se face pe sub clopotniță, care este boltită. Din 1938 la intrarea în biserica s-a adăugat un pridvor închis tot din zid de cărămidă. În anul 1924, în faţa bisericii a fost înălțat un monument în cinstea eroilor acestei localitati. În anul 1985 s-a construit cancelaria parohiala. În anul 2006 cu contribuţia bănească a familiei Cornel Axente a fost finalizată construcția unui asezământ social și a unei cantine pentru oferirea de hrană familiilor nevoiașe și capela mortuară prin contribuția bănească a credinciosului Gheorghe Victor, care a fost sfințită împreună cu așezământul social, în ziua de 6 decembrie 2006, de vrednicul de amintire Prea Fericitul Parinte Patriarh Teoctist luând parte la sfânta slujbă și Prea Sfințitul Părinte episcop vicar Sebastian Ilfoveanul. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Parohia nu deține icoane, carți și obiecte de patrimoniu, fiind o construcţie nouă. [ȘIRUL PREOȚILOR] Popa Ghinea sin Dobre Cosobean(????-????), Popa Sandu Duhovnicu(????-????), Popa Radu Sachelarie (????-????), Popa Marin Sachelarie Castris (????-????), Preotul Teodor Drăghisescu (????-????), Preotul Dinescu Gheorghe (????-????), Preotul Stanescu Constantin (????-????), Preotul Dumitrescu Costica (????-????), Preotul Tanasoiu Nicolae (????-????). Petrescu Mihai (1980-prezent); Caruntu Marian (1985-prezent)

CIMITIRUL. Cimitirul parohial se află în centrul satului , așezat pe o colină pe latura stângă, înainte de a intra în cartierul Bejenari.

ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Logofătul Nica preda învăţătură de carte în tinda bisericii şi apoi în căsuţele de pe locul unde se află actuala biserică. Cântăreții Petcu Ioan Marin şi Marian Slav au rămas în memoria colectivă a brăniştenilor, prin implicațiile lor în viața comunității.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a] Parohia deține un așezământ social cu o sală pictată, dotată cu calculatoare și mobilier adecvat pentru desfasurarea activitatilor cu caracter cultural-religioas și pentru catehizarea tineretului. Tot aici se află și biblioteca parohială, care cuprinde 700 de volume cu continut teologic și laic pentru enoriasi. În prezent, în fiecare duminică se oferă masă caldă, pentru 40 de persoane.

DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae”; [ADRESA] Comuna Brănești Județul Ilfov [OFICIU PAROHIAL] Telefon:0722398838; E-mail: parohia.branestiyahoo.ro